Search result for

*book*

(702 entries)
(0.2564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: book, -book-
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
bookstore(n) ร้านหนังสือ
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book[N] หนังสือ
book[VT] จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book[VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
bookie[N] คนรับแทงม้า
bookie[SL] คนรับแทง (การพนัน)
book in[PHRV] จองห้องพัก (โรงแรม), Syn. check in, Ant. book out, check out
book up[PHRV] จอง, See also: เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ), Syn. book out
bookend[N] ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
booking[N] การจองล่วงหน้า
bookish[ADJ] ชอบอ่านหนังสือ
booklet[N] หนังสือเล่มเล็ก, Syn. pamphlet
bankbook[N] สมุดเงินฝากของธนาคาร, Syn. passbook
book off[PHRV] ประท้วงไม่ทำงาน, See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
book out[PHRV] ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
book out[PHRV] จองไว้เต็มหมดแล้ว, See also: เต็ม, Syn. book up
bookable[ADJ] ซึ่งจองล่วงหน้าได้
bookcase[N] ตู้หนังสือ, See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ, Syn. bookshelf
bookmark[N] ที่คั่นหนังสือ
bookworm[N] หนอนหนังสือ
cashbook[N] สมุดบัญชีเงินสด
chapbook[N] หนังสือเล่มเล็กๆ, Syn. pamphlet
cookbook[N] ตำราอาหาร
copybook[N] หนังสือสำหรับคัดลายมือ
handbook[N] หนังสือคู่มือ, See also: คู่มือ, ตำราคู่มือ, Syn. manual
notebook[N] สมุด, See also: สมุดบันทึก, Syn. note pad, memorandum book
notebook[N] เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิ้วไปที่ต่างๆ ได้
overbook[VI] จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook[VT] จองตั๋วมากกว่าที่มี
passbook[N] สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร, Syn. bankbook, account book
songbook[N] หนังสือเพลง
studbook[N] หนังสือบันทึกเชื้อสายของพันธุ์ม้า
textbook[N] หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text
wordbook[N] พจนานุกรม, See also: หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม, Syn. dictionary, lexicon, vocabulary
workbook[N] หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียน
workbook[N] หนังสือคู่มือการทำงาน
yearbook[N] หนังสือประจำปี
bookmaker[N] คนรับแทงม้า, Syn. bookie, turf accountant
bookmaker[N] คนทำหนังสือ
bookplate[N] ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
bookshelf[N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase
bookstall[N] ร้านหนังสือเล็ก, Syn. news-stand
bookstore[N] ร้านหนังสือ, See also: ร้านขายหนังสือ, Syn. bookshop
fuck-book[SL] หนังสือโป๊
Good Book[N] พระคัมภีร์ไบเบิล
open book[IDM] คนหรือสิ่งที่เข้าใจง่าย
open-book[ADJ] เปิดหนังสือได้
psalmbook[N] หนังสือเพลงสวด
scrapbook[N] สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, See also: สมุดเก็บภาพหรือรูป, อัลบั้มรูป, Syn. memorabilia, notebook, portfolio
storybook[N] หนังสือนิทาน, Syn. fairy tale
stylebook[N] หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ, Syn. publishing guide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
book palmn. ใบลาน
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
bookletn. หนังสือเล่มเล็ก ๆ
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
bookrackที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
checkbookn. สมุดเช็ค
comic bookn. หนังสือภาพการ์ตูน., Syn. comic
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
handbook n.คู่มือ, Syn. manual
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
open-book(โอ'เพินบุค) adj. เปิดหนังสือได้
passbook(พาส'บุค) n. สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร
pocket bookn. หนังสือฉบับกระเป๋า
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
psalmbook(ซาล์ม'บุค) n. หนังสือเพลงสวด
scrapbook(สแครพ'บุค) n. สมุดติดรูป,ข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่น ๆ
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
song bookn. หนังสือเพลง,รวมเพลง
statute bookn. หนังสือกฎหมาย (5280 ฟุต)
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
bookworm(n) หนอนหนังสือ
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง,หนังสือคู่มือ
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
scrapbook(n) สมุดปิดภาพ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
street bookมีความหมายเหมือนกับ situation index [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of Hoursหนังสือกำหนดเทศกาล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of the Deadคัมภีร์มรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book structureโครงสร้างแผ่นซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bookletอนุสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blue bookหนังสือปกน้ำเงิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual; handbookหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mug bookแฟ้มอาชญากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year bookหนังสือรายงานประจำปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonplace bookสมุดข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collecting bookสมุดเก็บเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
children's bookหนังสือสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy bookหนังสือสอนมารยาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
guidebookหนังสือนำเที่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
travel bookหนังสือท่องเที่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workbookแฟ้มตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare bookหนังสือหายาก
หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference bookหนังสืออ้างอิง

Reference <b>book</b>

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book of quotationหนังสืออัญพจน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clothผ้าเย็บปกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book endที่กั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

<b>Book</b> exhibition        <b>Book</b> exhibition [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก

ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book jacketใบหุ้มปก
แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ใบหุ้มปกเสมอ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และนอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่่อสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ราคาหนังสือ ข้อความแนะนำจากผู้เขียน เรื่องย่อของหนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ รายชื่อผลงานอื่นๆ ของผู้เขียนหรือของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือนั้นๆ และอาจมีรายชื่อหนังสืออื่ืนๆ ในชุดเดียวกัน

<b>Book</b>Jacket1
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปรากฏอยู่

<b>Book</b>Jacket2
ภาพลักษณะทางกายภาพของใบหุ้มปกหนังสือ

<b>Book</b>Jacket3
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีคำวิจารณ์หนังสือ เลข ISBN เป็นข้อมูลอยู่ด้านหลัง ส่วนด้านหน้า มีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book markที่คั่นหนังสือ
Book mark หมายถึง ที่คั่นหนังสือ ใช้เพื่อคั่นหน้าหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อจะได้กลับมาอ่านหนังสือนั้นในคราวต่อไปได้ต่อเนื่องกัน ที่คั่นหนังสืออาจทำด้วยกระดาษแข็งหรือด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง ริบบิ้น พลาสติก เหล็ก เป็นต้น โดยทำเป็นแถบยาว ที่คั่นหนังสือบางอันประดิษฐ์ตกแต่งทำด้วยมือมีลวดลายสวยงาม บางอันอาจมีคำขวัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือข้อความอื่น ๆ ประกอบ ในหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีราคาแพงมาก ใช้แถบริบบิ้นยาวกว่าหน้ากระดาษติดกาวไว้กับส่วนบนสุดของสันหนังสือเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือของหนังสือเล่มนั้น ที่คั่นหนังสือเริ่มมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งในด้านการโฆษณาหนังสือ หรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นสินค้า และเป็นของสะสม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book pocketซองบัตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book selectionการเลือกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book talkการเล่าเรื่องหนังสือ
Book talk หมายถึง การเล่าเรื่องหนังสือ เป็นกิจกรรมที่จัดในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือสถาบันการศึกษาโดยมีผู้เขียนหนังสือ บรรณารักษ์ หรือบุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ มาอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือและอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจในการอ่านหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่พิจารณาสำหรับนำมาใช้ในกิจกรรมการเล่าเรื่องหนังสืออาจประกอบด้วยหนังสือวรรณกรรม กีฬา นิยายอิงประวัติศาสตร์ นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ นิยายโรมานซ์ เทพนิยาย เรื่องสั้น เรื่องลึกลับ ผจญภัย สารคดี เรื่องสยองขวัญ ฯลฯ จำนวนหนังสือที่นำมาเล่าเรื่องขึ้นอยู่กับอายุของผู้ฟัง

แต่เดิมการเล่าเรื่องหนังสือทำกันในห้องเรียนสำหรับนักเรียน อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องหนังสือสามารถทำได้นอกห้องเรียนและทำได้กับกลุ่มอายุต่าง ๆ ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ การเล่าเรื่องหนังสือทำให้ผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่ต้องการอ่านโดยทั่วไปการเล่าเรื่องหนังสือแบบยาวใช้เวลา 5 – 7 นาที และการเล่าเรื่องหนังสือแบบสั้นใช้เวลา 30 วินาที - 2 นาที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ

ห้องสมุดในประเทศไทยนิยมการประทับตราเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในหน้ารหัส (secret page) ของหนังสือเป็นส่วนมาก กลุ่มผู้ที่เริ่มใช้ bookplate ในประเทศไทย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างภาพ การแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องสมุดหรือเจ้าของหนังสือ

<b>Book</b>-Plate

กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงใช้พระนาม "กิติยากรวรลักษณ์" เขียนแล้วซับให้เป็นรูปตะขาบ ด้านบนมีข้อความว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ"

ตัวอย่าง ภาพ Book plate ในกรมพระจันทบุรีนฤนาท

<b>Book</b>-Plate2

รายการอ้างอิง

อัมพร ทีขะระ. 2523. ห้องสมุดหนังสือหายาก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Make your own book plate. 2010. http://sew-thrifty.blogspot.com [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Handbookหนังสือคู่มือ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]

คู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบคำถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิงานหนึ่งๆ ทั้งนี้คู่มือมักจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างคู่มือ

CRC handbook of chemistry and physics. Boca Raton : CRC Press, 1992.

Stine, G. Harry and Stine, Bil. Handbook of model rocketry. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004.

Handbook of nanoscience, engineering and technology. Boca Raton : CRC Press, 2003.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 256.

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
book (n ) หนังสือ
logbookสมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
passbookสมุดคู่ฝาก
phrase book (n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ
the good book (n) พระคัมภีร์ไบเบิล
See also: S. bible,
ิิฺBookหนังสือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no reason to use such a small firm for such an important task... unless you're paying them to clean the books and keep quiet about it.ไม่มีเหตุผลที่จะใช้ สำนักงานเล็กๆ สำหรับหน้าที่ที่สำคัญ ยกเว้น คุณจะจ่ายให้พวกเขา เพื่อตกแต่งบัญชี P.S. You're an Idiot (2012)
Uh, martin/charles booked me on the next flight to New York.มาร์ติน ชาร์ลจองตั๋วเครื่องบิน ไปนิวยอร์คให้ผม You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
We found a log book inside.เราพบสมุดของเขาข้างใน Let's Kill Bridget (2012)
Which is why she had me book you on the next flight back to Wyoming.ซึ่งทำให้เธอจองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวถัดไป กลับไปยังไวโอมิ่งให้นาย It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Funny thing is, she booked a seat for her ex-husband, too.เธอจองที่นั่ง ให้กับสามีเก่าเธอด้วย It's Called Improvising, Bitch! (2012)
- Well, I ran her off book.- สายอย่างไม่เป็นทางการ The Smile (2012)
I actually just booked my first national, so...เพิ่งมีงานออกมาสดๆเลย Maniac (2012)
Ms. Cornwell will be signing books at the end of the session.คุณคอร์นเวลล์จะเซ็นต์หนังสือให้ หลังเสร็จการประชุมแล้ว True Genius (2012)
I found a book, there were some photos in it, but it was mostly written in Japanese.ฉันเจอหนังสือเล่มนึง มีรูปภาพบางอย่างอยู่ในนั้น แต่ว่าส่วนใหญ่/Nเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่น Tarantella (2012)
This is our old Zodiac book.นี่คือหนังสือฆาตกรจักรราศี เล่มเก่าของเรา True Genius (2012)
- My book.- - หนังสือของผม Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้ายเนรเทศ ตัวละครทุกตัว ที่คนเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา 7:15 A.M. (2012)
I want to do this by the book.ฉันอยากจัดการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา Fruit of the Poisonous Tree (2012)
What are you doing? Looking for Henry's book.คุณจะทำอะไร หาหนังสือของเฮนรี่ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
My book!หนังสือของผม ... Fruit of the Poisonous Tree (2012)
You wanna go by the book? Let's get a warrant.คุณอยากให้ตรงไปตรงมาใช่ไหม ขอหมายค้นดีกว่า Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Oh, you got the book.โอ้ คุณได้รับหนังสือ Skin Deep (2012)
As for the sketch in your hands, it was inspired by a drawing I found in one of my son's books.อย่าที่เห็นภาพสเก็ตในมือคุณ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หนังสือนิทานของลูกชายฉัน Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I will find your book.ฉันจะหาหนังสือของนายให้พบ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I got mad at your mom about you and the book and everything and...ฉันทำแม่นายโกรธ เรื่องนายกับหนังสือนั่น และทุกอย่าง... Fruit of the Poisonous Tree (2012)
They're stories from a book that I lost.เรื่องราวทั้งหมดมาจาก หนังสือที่หายไป Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Must be a hell of a book.ต้องเป็นหนังสือจอมวายร้ายแน่เลย Fruit of the Poisonous Tree (2012)
You seem awfully interested in me and my book.ดูเหมือนคุณจะสนใจผม กับหนังสือของผม Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Now I know you miss your book, but with this, you can do the heroics.แม่ก็รู้ว่าลูกคิดถึงหนังสือของลูก แต่อันนี้ ลูกสามารถเล่นบทฮีโร่ก็ได้ What Happened to Frederick (2012)
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย ได้ส่งตัวละครในหนังสือนิทานทุกตัว ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา What Happened to Frederick (2012)
- My book!- หนังสือของผม ! What Happened to Frederick (2012)
My book!หนังสือของผม ! What Happened to Frederick (2012)
Delicious way to clear the books.ความอร่อยที่ขจัดหนังสือออกไป Skin Deep (2012)
I really didn't mean to destroy your book.แม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำลายหนังสือของลูก What Happened to Frederick (2012)
It's not just the book.มันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียว What Happened to Frederick (2012)
That a book in your bag?ในหนังสือที่อยู่ในเป้ของนายไง Heart of Darkness (2012)
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง แม่มดชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จักมาสู่โลกของเรา Heart of Darkness (2012)
This is insane. If I don't book you, with all this evidence, it's gonna look like favoritism.ถ้าฉันไม่ระบุตัวคุณ กับหลักฐานที่มีทั้งหมดนี่ Heart of Darkness (2012)
It's just a book.มันก็แค่หนังสือเล่มหนึ่ง Heart of Darkness (2012)
I know it's a book of stories.ฉันรู้ว่า มันเป็นหนังสือนิทาน Heart of Darkness (2012)
Aren't all books?ไม่ใช่หนังสือทั่วไป Heart of Darkness (2012)
You think my book is real?คุณคิดว่าหนังสือของผมเป็นเรื่องจริงเหรอ Heart of Darkness (2012)
Have you been reading Henry's book?คุณได้อ่านหนังสือของเฮนรี่ยังงั้นหรอ? Hat Trick (2012)
The book said they could open any door.หนังสือบอกว่า พวกมันเปิดประตูได้ทุกบาน Heart of Darkness (2012)
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีผู้ชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละครในนิทาน ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา Hat Trick (2012)
And his book of stories, the ones that you choose to ignore.และหนังสือของเขา เล่มที่คุณเลือกที่จะเพิกเฉย Hat Trick (2012)
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา The Stable Boy (2012)
a book. A book I actually read.หนังสือ หนังสือที่ฉันอ่าน Hat Trick (2012)
Did you read about it, perchance, in a book?ยังไงล่ะ? คุณอ่านมันโดยบังเอิญในหนังสือยังงั้นหรอ? Hat Trick (2012)
How is that any less real than any other book?มันเป็นจริงน้อยกว่าหนังสือเล่มอื่นยังไงล่ะ? Hat Trick (2012)
History books are based on history.หนังสือประวัติศาสตร์ก็อิงตามประวัติศาสตร์ Hat Trick (2012)
And storybooks are based on what, imagination?แล้วหนังสือนิทานล่ะอิงจากอะไรล่ะ จินตนาการงั้นหรอ? Hat Trick (2012)
I left the code book at home.ฉันทิ้งหนังสือไว้ที่บ้าน The Stable Boy (2012)
Henry, do you have your storybook with you?เฮนรี่ เธอได้เอาหนังสือนิทานมาด้วยรึเปล่า? Hat Trick (2012)
You think my book is real?คุณคิดว่าหนังสือผมเป็นเรื่องจริงเหรอ The Return (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookA book bound in leather.
bookA book can be compared to a friend.
bookA book descriptive of the wonders of nature.
bookA book dropped from the shelf.
bookA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
bookA book is lying on the desk.
bookA book is made of paper.
bookA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
bookA book not worth reading is not worth buying in the first place.
bookA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
bookA book worth reading is worth reading twice.
bookA book written in a colloquial style.
bookAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
bookA child-oriented book.
bookA dictionary is an excellent reference book.
bookAfter reading his books I feel I can construct a house.
bookAfter some hesitation, he laid the book on the desk.
bookAfter you have read it, give the book back to me.
bookA good book is the best of friends, the same today and forever.
bookA great number of books are published every year.
bookAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
bookAll books may be divided into two classes.
bookAll in all, I thought it was a good book.
bookAll members have access to these books.
bookAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
bookAll the characters in this book are imaginary.
bookAll the seats are booked.
bookAll these books are mine.
bookAll these books will be worth their weight in gold someday.
bookAll you have to do is to hand this book to him.
bookAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
bookA lot of books are published every year.
bookAlways bring your notebook to my class, will you?
bookAnd open your textbook to page 10.
bookAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
bookA number of books were stolen.
bookAnybody who wants this book can be given it.
bookAny book will do.
bookAny book will do as long as it is amusing.
bookAny book will do as long as it is instructive.
bookAny book will do as long as it is interesting.
bookAny book will do, so long as it is interesting.
bookAny of these books will be helpful to you.
bookApart from the plot, the book interested me.
bookAre all these books yours?
bookAre there any books under the desk?
bookAre these books Kenji's?
book"Are those your books?" "No, they aren't."
bookAre you booked for tomorrow?
bookAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ชั้นวางหนังสือ[N] bookshelf
ร้านขายหนังสือ[N] bookshop
หนังสือโป๊[N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
สมุด[N] notebook, Count unit: เล่ม
สมุดบันทึก[N] note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม
สมุดปกขาว[N] white book, Count unit: เล่ม
สมุดเยี่ยม[N] visiting book, Count unit: เล่ม
แบบเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ร้านหนังสือ[N] bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ[N] bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count unit: ร้าน
สมุด[N] book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สมุดเยี่ยม[N] visitor's book, Example: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม, Count unit: เล่ม
สมุดรายงาน[N] report book, Example: ผู้อำนวยการมีคำสั่งว่า หากใครทำอะไรที่เป็นผลงาน ให้ผู้นั้นเขียนรายงานไว้ในสมุดรายงานที่เตรียมไว้, Count unit: เล่ม
อภิธรรม[N] one book of the Tripitaka, See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha, Syn. พระอภิธรรมปิฎก, Example: แนวความคิดดังกล่าวนี้อยู่ในแนวคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า อภิธรรม, Thai definition: ชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เล่ม[CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนังสือได้มากว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: ลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม หรือใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือ
สมุดบัญชี[N] account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
สมุดบันทึก[N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
สั่งจอง[V] order, See also: book, reserve, Example: ประชาชนแห่กันมาสั่งจองเสื้อกันอย่างหนาแน่น
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ไดอารี่[N] diary, See also: datebook, Syn. สมุดบันทึก, Example: ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ, Thai definition: สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน, Notes: (อังกฤษ)
เข้าเล่ม[V] to do pagemaking for a book, Syn. เย็บเล่ม, เข้ารูปเล่ม, Example: เอาเอกสารพวกนี้ไปเข้าเล่มเสียสิ จะได้พกสะดวกหน่อย, Thai definition: เอาเอกสารมารวมกันให้เป็นเล่ม แล้วใส่ปกหน้าหลัง เป็นต้น
เข้าปก[V] bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ
คัมภีร์[N] scripture, See also: bible, treatise, textbook, Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ, Example: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
คู่มือ[N] manual, See also: guide, handbook, aid, Syn. คู่มือการใช้, ตำรา, Example: คนที่ทำอาหารไม่เป็นมักจะเปิดคู่มือดูไปด้วย, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คู่มือการใช้[N] manual, See also: guide, handbook, aid, Syn. คู่มือ, Example: เมื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทางบริษัทจะแจกคู่มือการใช้มาในกล่องอุปกรณ์ด้วย, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จองที่[V] reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
พรหมชาติ[N] name of for fortune-teller book, See also: name of a treatise in astrology, Syn. ตำราพรหมชาติ, Example: โปรแกรมทายดวงชะตานี้เขียนขึ้นอย่างเคร่งครัดตามแบบการคำนวนในตำราพรหมชาติ, Count unit: เล่ม, Thai definition: ชื่อตำราหมอดู
ไปรษณียนิเทศ[N] book of postal regulation, Example: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ จะรู้จักไปรษณียนิเทศกันทุกคน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดกฎข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป, Notes: (กฎหมาย)
สมุดข่อย[N] Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae, Syn. สมุดไทย, สมุดดำ, Example: ในสมัยก่อนคนไทยต้องเขียนหนังสือลงบนสมุดข่อย, Count unit: เล่ม, หัว, Thai definition: สมุดไทยที่ทำจากเปลือกข่อย
หนอนหนังสือ[N] bookworm, Syn. นักอ่าน, Example: ในงานเปิดตัวหนังสือใหม่คราวนี้ เหมือนเป็นที่ชุมนุมของพวกหนอนหนังสือทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับหนังสือ, Notes: (สำนวน)
หนังสือ[์N] book, Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์, Example: ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม
หนังสือนำเที่ยว[N] guide book, Example: สถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีในหนังสือนำเที่ยวคือเจดีย์ม้าขาวที่ตุนฮวง, Count unit: เล่ม, Thai definition: คู่มือแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว
หนังสือแนะนำ[N] guide book, Syn. คู่มือ, Example: กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำหนังสือคู่มือครูที่ใช้ได้จริง และหนังสือแนะนำในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ชี้แจงแนวทางหรือวิธีให้ทำหรือปฏิบัติ
หนังสือประวัติศาสตร์[N] history-book, Example: หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ
ตำรับ[N] recipe, See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book, Syn. คู่มือ, ตำรา, Example: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง, Count unit: ตำรับ, Thai definition: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
ตำรับตำรา[N] textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราคู่มือ[N] manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตำราเรียน[N] textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตีตั๋ว[V] buy a ticket, See also: book a ticket, purchase a ticket, Syn. ซื้อตั๋ว, Example: การจะเข้าไปเห็นหมิงชาต้องตีตั๋วเข้าไป
ตู้หนังสือ[N] bookcase, Example: ภาพของชายหนุ่มในกรอบรูปแขวนอยู่ข้างตู้หนังสือ, Count unit: ใบ, หลัง, Thai definition: ตู้ที่เก็บหนังสือ
แต่งหนังสือ[V] write a book, See also: compose, Syn. เขียนหนังสือ, Example: ผมอยากจะเป็นหนุ่มอีกครั้งจะได้มีเวลาศึกษา และแต่งหนังสือได้มากๆ, Thai definition: ประพันธ์เรื่อง
จุลสาร[N] pamphlet, See also: small document, booklet, brochure, leaflet, Example: เขาได้จัดพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นจุลสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน, Count unit: ฉบับ, เล่ม, Thai definition: สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน
ทำหนังสือ[V] make a book, See also: publish, Example: ทางสมาคมทำหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานครบรอบ 30 ปี
ทำเนียบ[N] directory, See also: blue book, Example: ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย, Thai definition: การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
บัญชี[N] account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count unit: เล่ม, Thai definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
บุ๊ค[V] book, See also: arrange for, make reservations, Syn. จอง, Example: เจ้านายบุ๊คที่หน้าเวทีไว้ให้ท่านกับภรรยาแล้วครับ, Thai definition: จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center   FR: librairie
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ไดอารี่[n.] (daiārī) EN: diary ; datebook   FR: agenda [m]
เฟซบุ๊ก[TM] (Fēsbuk = Fētbuk) EN: Facebook   FR: Facebook
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
อีบุ๊ก[n.] (ībuk) EN: e-book   FR: e-book [m] ; livre électronique [m]
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองห้องพักโรงแรม [v. exp.] (jøng hǿng phak rōngraēm) EN: book a hotel room   FR: réserver une chambre d'hôtel
จองล่วงหน้า[v. exp.] (jøng lūang-nā) EN: book in advance   FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-nā neung āthit) EN: book a week in advance   FR: réserver une semaine à l'avance
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage   FR: réserver une place
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøng tūa søng thī) EN: book two tickets   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī prākot tām banchī) EN: book profit   
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng mūatmū nangseū) EN: classification of books ; library classification   FR: classification des ouvrages [f]
การบัญชี[n.] (kān banchī) EN: bookkeeping ; accounting   FR: comptabilité [f]
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
การลงบัญชี[n. exp.] (kān long banchī) EN: bookkeeping   
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking   FR: accord [m]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]
ขาดทุนตามบัญชี[X] (khātthun tām banchī) EN: book loss   
คลี่หนังสือ[v. exp.] (khlī nangseū) EN: open a book   FR: ouvrir un livre
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline   FR: manuel [m] ; guide [m]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānchai) EN: manual ; guide ; handbook ; aid   FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้[xp] (kīokap nangseū lem nī) EN: about this book   FR: au sujet de ce livre ; à propos de ce livre
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
กรอกบัญชี[v. exp.] (krøk banchī) EN: keep books ; keep accountants   
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer
มูลค่าตามบัญชี[n. exp.] (mūnkhā tām banchī = mūnlakhā tām banchī) EN: book value   
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook   FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[n. exp.] (nangseū baēp rīen) EN: textbook ; school book ; course book   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือโบราณ[n. exp.] (nangseū bōrān) EN: ancient book   FR: livre ancien [m] ; vieux livre [m]
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (nangseū ilekthrønik) EN: e-book   FR: livre électronique [m] ; e-book [m]
หนังสือแจก[n. exp.] (nangseū jaēk) EN: free book   
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]
หนังสือเล่มนี้[n. exp.] (nangseū lem nī) EN: this book   FR: ce livre
หนังสือลามก[n. exp.] (nangseū lāmok) EN: pornographic book   FR: livre obscène [m] ; livre pornographique [m]
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū naenam) EN: guide book   FR: guide [m]
หนังสือนำเที่ยว[n. exp.] (nangseū namthīo) EN: guide book   FR: guide touristique [m]
หนังสือภาพ[n. exp.] (nangseū phāp) EN: picture book   FR: livre d'images [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOK    B UH1 K
BOOKS    B UH1 K S
BOOKS'    B UH1 K S
BOOKIN    B UH1 K IH2 N
BOOKIE    B UH1 K IY0
BOOKER    B UH1 K ER0
BOOKED    B UH1 K T
BOOK'S    B UH1 K S
REBOOK    R IY0 B UH1 K
UNBOOK    AH0 N B UH1 K
BOOKEND    B UH1 K EH2 N D
BOOKLET    B UH1 K L AH0 T
LOGBOOK    L AO1 G B UH2 K
BOOKISH    B UH1 K IH0 SH
REDBOOK    R EH1 D B UH2 K
BOOKING    B UH1 K IH0 NG
BOOKIES    B UH1 K IY0 Z
BOOKOUT    B UH1 K AW2 T
BOOKERS    B UH1 K ER0 Z
BOOKMAN    B UH1 K M AH0 N
JOKEBOOK    JH OW1 K B UH2 K
TEXTBOOK    T EH1 K S T B UH2 K
BOOKSHOP    B UH1 K SH AA2 P
BOOKSTOP    B UH1 K S T AA2 P
HANDBOOK    HH AE1 N D B UH2 K
OMNIBOOK    AA1 M N AH0 B UH2 K
OVERBOOK    OW1 V ER0 B UH2 K
COOKBOOK    K UH1 K B UH2 K
PLAYBOOK    P L EY1 B UH0 K
BOOKWORM    B UH1 K W ER2 M
RULEBOOK    R UW1 L B UH2 K
BOOKINGS    B UH1 K IH0 NG Z
BOOKENDS    B UH1 K EH2 N D Z
NOTEBOOK    N OW1 T B UH2 K
BOOKCASE    B UH1 K K EY2 S
HORNBOOK    HH AO1 R N B UH2 K
BOOKLETS    B UH1 K L AH0 T S
PASSBOOK    P AE1 S B UH2 K
REBOOKED    R IY0 B UH1 K T
BOOKNOTE    B UH1 K N OW2 T
YEARBOOK    Y IH1 R B UH2 K
GUIDEBOOK    G AY1 D B UH2 K
NOTEBOOKS    N OW1 T B UH2 K S
COOKBOOKS    K UH1 K B UH2 K S
POWERBOOK    P AW1 ER0 B UH2 K
CHECKBOOK    CH EH1 K B UH2 K
BOOKNOTES    B UH1 K N OW2 T S
MATCHBOOK    M AE1 CH B UH2 K
BOOKSMITH    B UH1 K S M IH2 TH
YEARBOOKS    Y IH1 R B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
book    (v) (b u1 k)
books    (v) (b u1 k s)
booked    (v) (b u1 k t)
bookie    (n) (b u1 k ii)
bookies    (n) (b u1 k i z)
booking    (v) (b u1 k i ng)
bookish    (j) (b u1 k i sh)
booklet    (n) (b u1 k l i t)
daybook    (n) (d ei1 b u k)
logbook    (n) (l o1 g b u k)
book-end    (n) - (b u1 k - e n d)
bookable    (j) (b u1 k @ b l)
bookcase    (n) - (b u1 k - k ei s)
bookclub    (n) - (b u1 k - k l uh b)
bookings    (n) (b u1 k i ng z)
booklets    (n) (b u1 k l i t s)
bookmark    (n) (b u1 k m aa k)
bookshop    (n) (b u1 k sh o p)
bookworm    (n) (b u1 k w @@ m)
casebook    (n) (k ei1 s b u k)
cookbook    (n) (k u1 k b u k)
copybook    (n) (k o1 p i b u k)
daybooks    (n) (d ei1 b u k s)
handbook    (n) (h a1 n d b u k)
logbooks    (n) (l o1 g b u k s)
notebook    (n) (n ou1 t b u k)
passbook    (n) (p aa1 s b u k)
songbook    (n) (s o1 ng b u k)
studbook    (n) (s t uh1 d b u k)
textbook    (n) (t e1 k s b u k)
wordbook    (n) (w @@1 d b u k)
workbook    (n) (w @@1 k b u k)
yearbook    (n) (y @@1 b u k)
bookstore    (n) (b u1 k s t oo r)
bank-book    (n) - (b a1 ng k - b u k)
book-ends    (n) - (b u1 k - e n d z)
bookcases    (n) - (b u1 k - k ei s i z)
bookclubs    (n) - (b u1 k - k l uh b z)
bookmaker    (n) (b u1 k m ei k @ r)
bookmarks    (n) (b u1 k m aa k s)
bookshops    (n) (b u1 k sh o p s)
bookstall    (n) (b u1 k s t oo l)
bookworms    (n) (b u1 k w @@ m z)
casebooks    (n) (k ei1 s b u k s)
checkbook    (n) (ch e1 k b u k)
cookbooks    (n) (k u1 k b u k s)
copybooks    (n) (k o1 p i b u k s)
guidebook    (n) (g ai1 d b u k)
handbooks    (n) (h a1 n d b u k s)
notebooks    (n) (n ou1 t b u k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
題目[だいもく, daimoku] Thai: ชื่อเรื่อง English: title of a book
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดแบบฝึกหัด English: exercise book
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book
[か, ka] Thai: บท(ในหนังสือ) English: counter for chapters (of a book)
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Thai: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น English: book of tickets
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Adressbuch {n}address book; address-book [Add to Longdo]
Akzessionsjournal {n}accession book [Add to Longdo]
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation [Add to Longdo]
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller [Add to Longdo]
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade [Add to Longdo]
Antiquariat {n} | Antiquariate {pl}second hand bookshop | second hand bookshops [Add to Longdo]
Arbeitsheft {n} | Arbeitshefte {pl}workbook | workbooks [Add to Longdo]
Aufgabenheft {n}copy book [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Auftragsbuch {n}order book [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Bandkatalog {m}catalogue in book form [Add to Longdo]
Bankbuch {n} | Bankbücher {pl}passbook | passbooks [Add to Longdo]
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Beschlag {m} (Bücher)bookfittings [Add to Longdo]
Bestellbuch {n}order book [Add to Longdo]
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
Betriebsanleitung {f}; Einführung {f}guide book [Add to Longdo]
Bilderbuch {n}picture book [Add to Longdo]
Bilderbuch {n}picture-book [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}; Brailleschrift {f} | Bücher in Blindenschriftbraille | braille books [Add to Longdo]
Blockbuch {n}blockbook [Add to Longdo]
Bordbuch {n}log; logbook [Add to Longdo]
Broschüre {f} | Broschüren {pl}booklet | booklets [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Bücher führento keep books [Add to Longdo]
Buchauswahl {f}book selection [Add to Longdo]
Buchbesprechung {f}book review [Add to Longdo]
Buchbestand {m}bookstock; collection [Add to Longdo]
Buchbinden {n}bookbinding [Add to Longdo]
Buchbinder {m} | Buchbinder {pl}bookbinder | bookbinders [Add to Longdo]
Buchbinderei {f} | Buchbindereien {pl}bookbindery | bookbinderies [Add to Longdo]
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]
Buchblock {m}bookblock [Add to Longdo]
Buchblock {m}body of the book; innerbook [Add to Longdo]
Bucheinband {m}book cover [Add to Longdo]
Buchen {n}; Buchung {f}; Reservierung {f}; Bestellung {f} | Buchungen {pl}; Reservierungen {pl}; Bestellungen {pl}booking | bookings [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Bücherbrett {n}bookcase [Add to Longdo]
Buchforderungen {pl}book claims [Add to Longdo]
Buchgattung {f}genre; type of book [Add to Longdo]
Buchgelehrte {m,f}; Buchgelehrter; Stubengelehrte {m,f}; Stubengelehrterbookman [Add to Longdo]
Buchgemeinschaft {f}; Buchklub {m} | Buchgemeinschaften {pl}; Buchklubs {pl}book club | book clubs [Add to Longdo]
Buchhändler {m} | Buchhändler {pl}bookseller | booksellers [Add to Longdo]
Buchhalter {m}book keeper [Add to Longdo]
Buchhalter {m}bookkeeper [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}book keeping; bookkeeping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
ご本;御本[ごほん, gohon] (n) (hon) (pol) (See 本・ほん・1) book [Add to Longdo]
しかけ絵本;仕掛け絵本;仕掛絵本[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
アイブック[, aibukku] (n) {comp} iBook [Add to Longdo]
アドレス帳[アドレスちょう, adoresu chou] (n) address book [Add to Longdo]
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email) [Add to Longdo]
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.) [Add to Longdo]
アメコミ[, amekomi] (n) (abbr) American comic book [Add to Longdo]
アモス書[アモスしょ, amosu sho] (n) Amos (book of the Bible) [Add to Longdo]
アンカット[, ankatto] (n,adj-no) uncut (esp. of a book, etc.) [Add to Longdo]
イエローブック[, iero-bukku] (n) Yellow Book [Add to Longdo]
イザヤ書[イザヤしょ, izaya sho] (n) Isaiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
イヤーブック;イアブック[, iya-bukku ; iabukku] (n) yearbook [Add to Longdo]
エキスパンドブック[, ekisupandobukku] (n) {comp} Expand Book [Add to Longdo]
エステル記[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible) [Add to Longdo]
エズラ記[エズラき, ezura ki] (n) Ezra (book of the Bible) [Add to Longdo]
エゼキエル書[エゼキエルしょ, ezekieru sho] (n) Ezekiel (book of the Bible) [Add to Longdo]
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]
エレミヤ書[エレミヤしょ, eremiya sho] (n) Jeremiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
エロ本[エロほん, ero hon] (n) erotic book [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape) [Add to Longdo]
オーバーブッキング[, o-ba-bukkingu] (n) overbooking [Add to Longdo]
オバデヤ書;オバデア書[オバデヤしょ(オバデヤ書);オバデアしょ(オバデア書), obadeya sho ( obadeya kaki ); obadea sho ( obadea kaki )] (n) Obadiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[, onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
ガイドブック[, gaidobukku] (n) guidebook [Add to Longdo]
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ書[ガラテヤしょ, garateya sho] (n) (obsc) (See ガラテヤ人への手紙) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ人への手紙[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
キャッシュブック[, kyasshubukku] (n) cashbook [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
キンドル[, kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device) [Add to Longdo]
ギネスブック[, ginesubukku] (n) Guinness Book of Records; (P) [Add to Longdo]
グリーンブック[, guri-nbukku] (n) {comp} Green Book [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ケースブック[, ke-subukku] (n) casebook [Add to Longdo]
コードブック[, ko-dobukku] (n) code book [Add to Longdo]
コードブックス[, ko-dobukkusu] (n) code-books [Add to Longdo]
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) [Add to Longdo]
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book [Add to Longdo]
コヘレトの言葉[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] (n) Ecclesiastes (book of the Bible) (lit [Add to Longdo]
コミケ[, komike] (n) (abbr) comic (book) market [Add to Longdo]
コミック[, komikku] (adj-na,n) comic books; comics; (P) [Add to Longdo]
コミックブック[, komikkubukku] (n) comic book [Add to Longdo]
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
中关村[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]
以斯帖记[Yǐ sī tiě jì, ㄧˇ ㄙ ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧˋ, / ] Book of Esther [Add to Longdo]
以斯拉记[yǐ sī lā jì, ㄧˇ ㄙ ㄌㄚ ㄐㄧˋ, / ] Book of Ezra [Add to Longdo]
以西结书[Yǐ xī jié shū, ㄧˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨ, 西 / 西] Book of Ezekiel [Add to Longdo]
以赛亚书[Yǐ sài yà shū, ㄧˇ ㄙㄞˋ ㄧㄚˋ ㄕㄨ, / ] Book of Isaiah [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
伐柯[fá kē, ㄈㄚˊ ㄎㄜ, ] (cf. Book of Songs) How to fashion an ax handle? You need an ax; fig. to follow a principle; fig. to act as match-maker [Add to Longdo]
但以理书[dàn yǐ lǐ shū, ㄉㄢˋ ㄧˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨ, / ] Book of Daniel [Add to Longdo]
何西阿书[hé xī ā shū, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄚ ㄕㄨ, 西 / 西] Book of Hosea [Add to Longdo]
俄巴底亚书[É bā dǐ yà shū, ㄜˊ ㄅㄚ ㄉㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄨ, / ] Book of Obadiah [Add to Longdo]
借书[jiè shū, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ, / ] borrow books [Add to Longdo]
借书单[jiè shū dān, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄉㄢ, / ] book slip [Add to Longdo]
借阅[jiè yuè, ㄐㄧㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to borrow books to read [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
传道书[chuán dào shū, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄕㄨ, / ] book of sermons; the biblical book of Ecclesiastes [Add to Longdo]
八卦[bā guà, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ, ] the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经; to gossip [Add to Longdo]
六经[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋 [Add to Longdo]
六韬三略[liù tāo sān, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ ㄙㄢlu:e4, / ] lit. Six secret teachings 六韬 and Three strategies 三略, two military classics (成语 saw); books of military strategy [Add to Longdo]
兵书[bīng shū, ㄅㄧㄥ ㄕㄨ, / ] a book on the art of war [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] book; booklet; classifier for books [Add to Longdo]
册子[cè zi, ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] a book; a volume [Add to Longdo]
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] account book; ledger [Add to Longdo]
出口成章[chū kǒu chéng zhāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, ] to speak like a printed book; quick and clever talking; the gift of the gab [Add to Longdo]
出埃及记[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] Exodus; the second book of Moses [Add to Longdo]
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, / ] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books [Add to Longdo]
列王纪上[Liè wáng jì shàng, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄤˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] First book of Kings [Add to Longdo]
列王纪下[Liè wáng jì xià, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄤˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] Second book of Kings [Add to Longdo]
列王记上[Liè wáng jì shàng, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄤˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] First book of Kings [Add to Longdo]
列王记下[Liè wáng jì xià, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄤˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] Second book of Kings [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
利未记[Lì wèi jì, ㄌㄧˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] Leviticus; the third book of Moses [Add to Longdo]
剪贴簿[jiǎn tiē bù, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄧㄝ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] scrapbook [Add to Longdo]
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses [Add to Longdo]
创世记[chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] the book of Genesis [Add to Longdo]
劝学[quàn xué, ㄑㄩㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] On learning, classic book by Confucian philosopher Xun Zi 荀子 (c.310-237 BC) [Add to Longdo]
包场[bāo chǎng, ㄅㄠ ㄔㄤˇ, / ] book a whole theater [Add to Longdo]
包书皮[bāo shū pí, ㄅㄠ ㄕㄨ ㄆㄧˊ, / ] book cover [Add to Longdo]
十三经[shí sān jīng, ㄕˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄥ, / ] the Thirteen Confucian Classics - namely: Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Rites of Zhou 周禮|周礼, Rites and Ceremonies 儀禮|仪礼, Classic of Rites 禮記|礼记, Book of Changes 周易|周易, Mr Zuo's Annals 左傳|左传, Mr Gongyang's Annals 公羊傳|公羊传, Mr Gu Liang's Annals [Add to Longdo]
南京大屠杀事件[Nán jīng dà tú shā shì jiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Nanjing massacre of December 1937; the Rape of Nanjing (documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如) [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] divinatory trigram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经 [Add to Longdo]
卷帙浩繁[juàn zhì hào fán, ㄐㄩㄢˋ ㄓˋ ㄏㄠˋ ㄈㄢˊ, ] a huge amount (of books and papers) [Add to Longdo]
卷轴[juàn zhóu, ㄐㄩㄢˋ ㄓㄡˊ, / ] scroll; book; reel [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster; collection; collection of books; thicket [Add to Longdo]
古书[gǔ shū, ㄍㄨˇ ㄕㄨ, / ] old book [Add to Longdo]
古籍[gǔ jí, ㄍㄨˇ ㄐㄧˊ, ] antiquarian book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]
図書[としょ, tosho] book [Add to Longdo]
電子ブック[でんしブック, denshi bukku] Electronic Book, EB [Add to Longdo]
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook [Add to Longdo]
ダイナブック[だいなぶっく, dainabukku] Dynabook [Add to Longdo]
アイブック[あいぶっく, aibukku] iBook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhapsody \Rhap"so*dy\, n.; pl. {Rhapsodies}. [F. rhapsodie, L.
   rhapsodia, Gr. "rapsw,di`a, fr. "rapsw,do`s a rhapsodist;
   "ra`ptein to sew, stitch together, unite + 'w,dh` a song. See
   {Ode}.]
   1. A recitation or song of a rhapsodist; a portion of an epic
    poem adapted for recitation, or usually recited, at one
    time; hence, a division of the Iliad or the Odyssey; --
    called also a {book}.
    [1913 Webster]
 
   2. A disconnected series of sentences or statements composed
    under excitement, and without dependence or natural
    connection; rambling composition. "A rhapsody of words."
    --Shak. "A rhapsody of tales." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A composition irregular in form, like an
    improvisation; as, Liszt's "Hungarian Rhapsodies."
    [1913 Webster] Rhatany

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, n. [AS. belle, fr. bellan to bellow. See {Bellow}.]
   1. A hollow metallic vessel, usually shaped somewhat like a
    cup with a flaring mouth, containing a clapper or tongue,
    and giving forth a ringing sound on being struck.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bells have been made of various metals, but the best
      have always been, as now, of an alloy of copper and
      tin.
      [1913 Webster]
 
   {The Liberty Bell}, the famous bell of the Philadelphia State
    House, which rang when the Continental Congress declared
    the Independence of the United States, in 1776. It had
    been cast in 1753, and upon it were the words "Proclaim
    liberty throughout all the land, to all the inhabitants
    thereof."
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow perforated sphere of metal containing a loose
    ball which causes it to sound when moved.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything in the form of a bell, as the cup or corol of a
    flower. "In a cowslip's bell I lie." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of the capital of a column included
    between the abacus and neck molding; also used for the
    naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist
    within the leafage of a capital.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) The strikes of the bell which mark the time;
    or the time so designated.
    [1913 Webster]
 
   Note: On shipboard, time is marked by a bell, which is struck
      eight times at 4, 8, and 12 o'clock. Half an hour after
      it has struck "eight bells" it is struck once, and at
      every succeeding half hour the number of strokes is
      increased by one, till at the end of the four hours,
      which constitute a watch, it is struck eight times.
      [1913 Webster]
 
   {To bear away the bell}, to win the prize at a race where the
    prize was a bell; hence, to be superior in something.
    --Fuller.
 
   {To bear the bell}, to be the first or leader; -- in allusion
    to the bellwether or a flock, or the leading animal of a
    team or drove, when wearing a bell.
 
   {To curse by bell}, {book}, {and candle}, a solemn form of
    excommunication used in the Roman Catholic church, the
    bell being tolled, the book of offices for the purpose
    being used, and three candles being extinguished with
    certain ceremonies. --Nares.
 
   {To lose the bell}, to be worsted in a contest. "In single
    fight he lost the bell." --Fairfax.
 
   {To shake the bells}, to move, give notice, or alarm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bell is much used adjectively or in combinations; as,
      bell clapper; bell foundry; bell hanger; bell-mouthed;
      bell tower, etc., which, for the most part, are
      self-explaining.
      [1913 Webster]
 
   {Bell arch} (Arch.), an arch of unusual form, following the
    curve of an ogee.
 
   {Bell cage}, or {Bell carriage} (Arch.), a timber frame
    constructed to carry one or more large bells.
 
   {Bell cot} (Arch.), a small or subsidiary construction,
    frequently corbeled out from the walls of a structure, and
    used to contain and support one or more bells.
 
   {Bell deck} (Arch.), the floor of a belfry made to serve as a
    roof to the rooms below.
 
   {Bell founder}, one whose occupation it is to found or cast
    bells.
 
   {Bell foundry}, or {Bell foundery}, a place where bells are
    founded or cast.
 
   {Bell gable} (Arch.), a small gable-shaped construction,
    pierced with one or more openings, and used to contain
    bells.
 
   {Bell glass}. See {Bell jar}.
 
   {Bell hanger}, a man who hangs or puts up bells.
 
   {Bell pull}, a cord, handle, or knob, connecting with a bell
    or bell wire, and which will ring the bell when pulled.
    --Aytoun.
 
   {Bell punch}, a kind of conductor's punch which rings a bell
    when used.
 
   {Bell ringer}, one who rings a bell or bells, esp. one whose
    business it is to ring a church bell or chime, or a set of
    musical bells for public entertainment.
 
   {Bell roof} (Arch.), a roof shaped according to the general
    lines of a bell.
 
   {Bell rope}, a rope by which a church or other bell is rung.
    
 
   {Bell tent}, a circular conical-topped tent.
 
   {Bell trap}, a kind of bell shaped stench trap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\ (b[oo^]k), n. [OE. book, bok, AS. b[=o]c; akin to
   Goth. b[=o]ka a letter, in pl. book, writing, Icel. b[=o]k,
 								

Go to Top