ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archean*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archean, -archean-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Archean Periodยุคอาร์เคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archean
   adj 1: of or relating to the earliest known rocks formed during
       the Precambrian Eon [syn: {archean}, {archaean}]
   n 1: the time from 3,800 million years to 2,500 million years
      ago; earth's crust formed; unicellular organisms are
      earliest forms of life [syn: {Archean}, {Archean eon},
      {Archean aeon}, {Archeozoic}, {Archaeozoic}, {Archeozoic
      eon}, {Archaeozoic aeon}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*archean *

 


  

 
archean
 • (อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian. ###S. Archaean [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top