ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anesthesiologist*

AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anesthesiologist, -anesthesiologist-
English-Thai: Longdo Dictionary
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesiologist[N] แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesiologistsวิสัญญีแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't do an emergency C-section without an anesthesiologist.นายผ่าตัดคลอดไม่ได้นะ ถ้าไม่มีวิสัญญีแพทย์ Junior (1994)
And he's an anesthesiologist. How come these faggots always have to rub it in your face?ส่วนเขาเป็นวิสัญญีแพทย์ อีตุ๊ดพวกนี้มีชีวิตอยู่ได้ยังไง American Beauty (1999)
Mr. Beresford's anesthesiologist.ผมเป็นหมอวางยาสลบของมิสเตอร์เบเรสฟอร์ด Awake (2007)
I'm sorry, Madame President, but the anesthesiologist is ready now.ขอโทษนะค่ะ ท่าน ปธน. หมอพร้อมแล้วค่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She probably can't even spell "anesthesiologist". The woman's a complete fraud.เธออาจจะสะกดคำว่ามารยาทไม่เป็น ผู้หญิงคนนั้นร้ายสมบูรณ์แบบ The Next Three Days (2010)
And an anesthesiologist. Get 'em.และวิสัญญีแพทย์ ไปตามพวกเขามา Death and All His Friends (2010)
He's also a practicing anesthesiologist. Under anesthesia, patients don't dream -- even though I said, "pick out a nice dream."เขายังเป็นวิสัญญีแพทย์ฝึก Is There Life After Death? (2011)
I would love to grab us a good anesthesiologist.ข้าจะเป็นเกียรติมากหากได้หาวิสัญญีแพทย์ให้เราทั้งคู่ Hello, Cruel World (2011)
Okay. Thanks. Anesthesiologist to ER stat.โอเค ขอบคุณ มีปัญหาอะไร ตอนบุกเข้าไปไหม That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANESTHESIOLOGIST    AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
ANESTHESIOLOGIST    AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
ANESTHESIOLOGIST    AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
ANESTHESIOLOGIST    AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästhesist {m}; Anästhesistin {f}; Narkosefacharzt {m} [med.]anesthesiologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔医[ますいい, masuii] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]
麻酔科医[ますいかい, masuikai] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthesiologist
   n 1: a specialist who administers an anesthetic to a patient
      before he is treated [syn: {anesthesiologist},
      {anesthetist}, {anaesthetist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top