Search result for

*a minute*

(134 entries)
(0.1328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a minute, -a minute-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- In a minute.- ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Excuse me. Can I borrow you for a minute?ขอโทษครับ.ขอยืมตัวสักประเดี๋ยว New Haven Can Wait (2008)
Honestly. Blair, you got a minute?ด้วยความจริงใจนะ แบลร์ ขอเวลาซักแปปนะ Chuck in Real Life (2008)
I think that's-- oh, Serena, wait a minute.ฉันคิดว่า... โอ้ เซรีน่า รอก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
You are late. time for breakfast. I'll be down in a minute.คุณสายแล้ว ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว เดี๋ยวฉันจะลงไป Pret-a-Poor-J (2008)
Um, excuse me a minute. okay.ขอตัวสักครู่นะ Pret-a-Poor-J (2008)
Wait a minute. The guy is preying on couples, right?มากด้วย. Committed (2008)
Wait a minute.เดี๋ยวก่อนน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Honey, can you give us a minute?ที่รัก/คุณให้เวลาเราสักแป็บนึง Adverse Events (2008)
Will you... please hold the flashlight for a minute?นี่นายช่วยส่องไฟฉายให้ฉันแป๊บนึง... Birthmarks (2008)
Give me a minute.แปปนึง Lucky Thirteen (2008)
Got a minute?รอเดี๋ยว Joy (2008)
We can pick this up in a minute.เราสามารถเก็บมาด้วยเวลานิดเดียว The Itch (2008)
- Got a minute? - No.ขอเวลานาทีนึง ไม่.. Last Resort (2008)
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here? Gas Pills (2008)
Will you give us a minute?ขอเวลาเราเดี๋ยวได้มั๊ย? ตกลง And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah, in a minute, I'm just talking...เดี๋ยวตามไป ขอคุยกับ... The Moment of Truth (2008)
I said I'll be there in a minute.ผมกำลังจะไปถึงแล้ว Baby and I (2008)
I need to talk to mommy about something, so give us a minute, okay?พ่อมีเรื่องบางอย่างที่จะคุยกับมามี้ ขอเวลาพ่อนะ โอเค้ The Bank Job (2008)
I'll be right there in a minute.เดี๋ยวผมมา.. Babylon A.D. (2008)
Wait a minute.คอยเดี๋ยว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Wait a minute.ห่ะ? ว่าไงนะ? Bolt (2008)
Wait a minute, you've seen the super bark?เดี๋ยวนะ.. \ นายเคยเหนพลังนั่น? Bolt (2008)
Wait a minute! Is this "magic box" have moving pictures on it?เฮ้ รอเดี๋ยวสิ ไอ่กล่องวิเศษที่มีรูปเคลื่อนไหวไปมาน่ะเหรอ? Bolt (2008)
- Wait a minute. Hello? Oh, auntie.เดี๋ยวนะครับ ฮัลโหล คุณน้าหรือครับ My Sassy Girl (2008)
Can you give us a minute?ซิดนี่ ฟังนะ The Eye (2008)
Wait a minute!เดี๋ยว ก่อน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Its heart rate is 1,200 beats a minute.หัวใจมันเต้นเร็วถึง 1,200 ครั้งต่อนาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Just a minute.-รอสักครู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Wait a minute.เดี๋ยวก่อน Superhero Movie (2008)
Wait a minute. That's somebody else's aunt.เดี๋ยวก่อน นั่นป้าของใครบางคน Superhero Movie (2008)
Now, wait a minute. That's uncalled for.เดี๋ยวสิท่าน พูดอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรม Kung Fu Panda (2008)
Uh, can we get a minute, people, please?พวกเรา มาทางนี้หน่อยนะ The Dark Knight (2008)
Give us a minute, guys.ขอเวลาเราสักครู่ The Dark Knight (2008)
Could you please just give me a minute?ขอสักนาทีได้มั้ย? The Dark Knight (2008)
I can't even sleep for a minute. This is not JFK.ฉันนอนไม่หลับสักนาทีเลย นี่ไม่ใช่สนามบิน JFK นี่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Wait a minute. Oh, yeah, I don't care!เดี๋ยวสิ อ้อ ใช่ ฉันไม่สนสักนิด! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Just a minute. Fuc... Hey, hey.แป๊ปนึงครับ ให้ฉันเข้าหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can you give us a minute?ขอเวลาสักครู่นะ? Day of the Dead (2008)
Just a minute.แป๊บนึงค่ะ Inkheart (2008)
- Wait a minute.รอสักครู่... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Wait a minute!รอเดี๋ยว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Wait a minute.อ้อ เดี๋ยวก่อน The Ramen Girl (2008)
Wait a minute.เฮ้ย เดี๋ยวก่อนสิ The Ramen Girl (2008)
In a minute.รอเดี๋ยว The Ramen Girl (2008)
If I tell you to be somewhere and you are a minute late... you don't get paid.ถ้าฉันบอกให้นายไปที่ไหน และถ้านายช้าแม้แต่นาทีเดียว นายอดค่าจ้าง Bangkok Dangerous (2008)
Wait a minute.-เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวก่อนสิ Marley & Me (2008)
Excuse me. I'll be just a minute.ขอโทษนะคะ เดี๋ยวฉันกลับมา Marley & Me (2008)
Don't believe any of it for a minute.ไม่ต้องไปเชื่อมัน แม้แต่นาทีเดียว Marley & Me (2008)
Now wait a minute;ลองคิดดูอีกแง่หนึ่ง Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a minuteA minute has sixty seconds.
a minuteA second is a sixtieth part of a minute.
a minuteCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
a minuteCan you spare a minute? I'd like to discuss something of importance to both of us.
a minuteCould I see you a minute, please?
a minuteDo you have a minute?
a minuteDo you mind waiting for a minute?
a minuteExcuse me a minute.
a minuteHang on a minute .I'll call Jimmy.
a minuteHe chatters at the of two hundred words a minute.
a minuteHe gave a minute description of the dinner party.
a minuteHe missed the last train by a minute.
a minuteHe missed the train by a minute.
a minuteHe will be back in a minute.
a minuteHold on a minute, please.
a minuteHold on a minute, please. I'll see if he is in.
a minuteI asked her to wait a minute.
a minuteI can type 50 words a minute.
a minuteI excused myself for a minute.
a minuteIf you have a minute, I'd like to talk to you about some problems.
a minuteI had hardly waited a minute when he came.
a minuteI had scarcely walked a minute before I met him.
a minuteI have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
a minuteI'll be back in a minute he added.
a minuteI'll be there in a minute.
a minuteI'll put your call through in a minute.
a minuteI missed the airplane by a minute.
a minuteI missed the train by a minute.
a minuteJust a minute.
a minuteJust a minute, please. I'll call him to the phone.
a minuteJust stay put for a minute while I look for him.
a minuteLend me your comb for a minute, will you?
a minuteLet me think for a minute.
a minuteMay I speak to you a minute?
a minuteMr Sato is on another line. Will you hold the line a minute?
a minuteNow just a minute there. I hope you're not trying to tell me you're not going to pay the money back.
a minuteNow just hold on a minute.
a minuteShe told her son to wait a minute.
a minuteThe clock has two hands, an hour hand and a minute hand.
a minuteThere was a minute difference between them.
a minuteThis machine can print sixty pages a minute.
a minuteThis machine makes 100 copies a minute..
a minuteWe can ill afford to lose a minute.
a minuteWe're a bit busy at the moment - can you hang on a minute?
a minuteWhat did you do with my glasses? They were here a minute ago.
a minuteWhat have you done with my pen? It was here a minute ago.
a minuteWill you help me for a minute?
a minuteWould you please wait for a minute?
a minuteYes, she'll be with you in a minute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอเดี๋ยว[V] Wait a minute, See also: Wait a moment, Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว, Ant. รอนาน, Example: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้
สักครู่[ADV] for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
แป๊บ[ADV] just a second, See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว, Example: ของอร่อยต้องกินทีหลังเผลอแป๊บเดียวกุนเชียงหายไปแล้ว, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แป๊บเดียว[ADV] momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
เดี๋ยว[ADV] awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
เดี๋ยวก่อน[V] wait, See also: just a minute, wait a minute, for a moment, Syn. ประเดี๋ยวก่อน, Example: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
ประเดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยวก่อน[ADV] for a moment, See also: just a moment, just a minute, wait a minute, Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน, Example: เธอรอประเดี๋ยวก่อน, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ครู่หนึ่ง[N] a moment, See also: a few moments, a while, a minute, Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
กะเดี๋ยว[ADV] just a moment, See also: just a minute, for a while, Syn. ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: รอกะเดี๋ยวจะไปด้วย, Notes: (ภาษาปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute   FR: un instant !
รอเดี๋ยว[v. exp.] (rø dīo) EN: wait a minute   FR: attendre un instant ; attendre un peu
สักครู่[n. exp.] (sakkhrū) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon   FR: un instant ! ; un moment !
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute [Add to Longdo]
minutenlanglasting a minute [Add to Longdo]
Gedulden Sie sich bitte einen Augenblick!Wait a minute, please! [Add to Longdo]
Haben Sie eine Minute Zeit?Can you spare a minute? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
一分半[いっぷんはん, ippunhan] (n) a minute and a half [Add to Longdo]
少々(P);少少[しょうしょう, shoushou] (exp,n-adv,n) just a minute; small quantity; (P) [Add to Longdo]
夜も日も明けない[よもひもあけない, yomohimoakenai] (exp) cannot live even a minute without someone or something; meaning the world to one [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, / ] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts [Add to Longdo]
等等[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ,

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

Try PopThai this URL: [TIME Magazine] [CNN] [heise online] [Slashdot Japan]

บริการ ติดโพย (PopThai) เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ (ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ) หรือป้อนเว็บ URL ระบบจะไปดึงเนื้อหาเว็บนั้นๆ มา แล้วทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน) ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน Longdo Toolbar เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation. ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้ ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ, จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์ แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่ ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)
Go to Top