ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*a building c [...] putra river.*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a building co [...] aputra river., -a building co [...] aputra river.-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*a ( AH0) building ( B IH1 L D IH0 NG) collapses ( K AH0 L AE1 P S IH0 Z) in ( IH0 N) moscow ( M AA1 S K OW2), a ( AH0) ferry ( F EH1 R IY0) capsizes on ( AA1 N) the ( DH AH0) brahmaputra river ( R IH1 V ER0).*

 


  

 
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
building
 • ตึก: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง [Lex2]
 • ธุรกิจก่อสร้าง[Lex2]
 • การก่อสร้าง[Lex2]
 • ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง[Lex2]
 • (บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน [Hope]
 • (n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน [Nontri]
 • /B IH1 L D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'ɪldɪŋ/ [OALD]
  [build]
 • สร้าง: สถาปนา [Lex2]
 • (บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี ###S. erect ###A. demolish [Hope]
 • (n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ [Nontri]
 • (vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา [Nontri]
 • /B IH1 L D/ [CMU]
 • (v) /b'ɪld/ [OALD]
collapses
 • /K AH0 L AE1 P S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /k'əl'æpsɪz/ [OALD]
  [collapse]
 • การพังทลาย[Lex2]
 • การล้มป่วย[Lex2]
 • ความล้มเหลว[Lex2]
 • ทำให้พังทลาย: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน [Lex2]
 • พังทลาย: ยุบลง, พังครืน [Lex2]
 • พับ[Lex2]
 • พับได้[Lex2]
 • ล้ม (ธุรกิจ): ล้มเหลว [Lex2]
 • ล้มป่วย (คน): ล้มเจ็บ, หมดแรงล้มลง, ทรุด [Lex2]
 • (คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา) ###SW. collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll [Hope]
 • (n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง [Nontri]
 • (vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง [Nontri]
 • /K AH0 L AE1 P S/ [CMU]
 • (v) /k'əl'æps/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
moscow
 • กรุงมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย[Lex2]
 • (มอส'โค) n. เมืองหลวงของโซเวียต [Hope]
 • /M AA1 S K OW2/ [CMU]
 • /M AO1 S K AW2/ [CMU]
 • (n) /m'ɒskɒu/ [OALD]
ferry
 • เรือข้ามฟาก: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก [Lex2]
 • การดำเนินกิจการเรือข้ามฟาก: การให้บริการเรือข้ามฟาก [Lex2]
 • ท่าเรือข้ามฟาก[Lex2]
 • (เฟอ'รี) n. การข้ามฟาก,เรือข้ามฟาก vt. ส่งข้ามฟาก. vi. ข้ามฟาก [Hope]
 • (n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน [Nontri]
 • (vi) ลงเรือจ้าง,ข้ามฟาก [Nontri]
 • /F EH1 R IY0/ [CMU]
 • (v) /f'ɛriː/ [OALD]
capsizes
 • (v) /k'æps'aɪzɪz/ [OALD]
  [capsize]
 • คว่ำ: พลิกคว่ำ [Lex2]
 • ทำให้เรือคว่ำ: ทำให้พลิกคว่ำ [Lex2]
 • (แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม [Hope]
 • (vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก [Nontri]
 • /K AE1 P S AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /k'æps'aɪz/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
river
 • แม่น้ำ: แม่น้ำลำธาร [Lex2]
 • การไหล: การไหลบ่า [Lex2]
 • (ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) ' [Hope]
 • (n) แม่น้ำ [Nontri]
 • /R IH1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪvər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top