ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*and you

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and you, -and you-, *and you*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Arts and youthศิลปกรรมกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Childhood and youthวัยเด็กและเยาวชน [TU Subject Heading]
Mass media and youthสื่อมวลชนกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Motion pictures and youthภาพยนตร์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Music and youthดนตรีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Technology and youthเทคโนโลยีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Television and youthโทรทัศน์กับเยาวชน [TU Subject Heading]
Theater and youthละครกับเยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you- เราทั้งหมด และเธอด้วย James and the Giant Peach (1996)
We're family Me, me, me, me, me and youเราคือครอบครัว ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉันและเธอ James and the Giant Peach (1996)
And youและคุณ James and the Giant Peach (1996)
And you and youคือเธอ และเธอ Love Actually (2003)
It's better to stick with someone who can really understand youผมว่าผมเลือกคนที่เขา เข้าใจผมดีกว่า Saving Face (2004)
Eunchae and youอึนแช และคุณหล่ะ Sorry, I Love You (2004)
ERIC, YOU'VE ALWAYS BEEN A SWEET KID, AND I CAN UNDERSTAND YOUเอริค เธอเป็นคนน่ารักชั้นก้อพอจะเข้าใจว่าเธอ Poison Ivy (2007)
Goodbye to you and you# ลาก่อนนะเธอและเธอ High School Musical 2 (2007)
And you and you# และเธอและเธอ High School Musical 2 (2007)
Get you in the payroll system, and I will personally hand youพาคุณไปที่แผนกบัญชีเงินเดือน\ และจะยื่นให้คุณเองกับมือ Shut Down (2008)
And I will personally hand youและผมจะมอบเช็คโบนัสของคุณ Eagles and Angels (2008)
The only difference between them and youสิ่งเดียวที่แตกต่าง ระหว่างมัน กับ นาย The End (2009)
Of your training, and youก็ใกล้จะจบแล้ว พวกนาย Clone Cadets (2010)
Although I have been guilty of and youถึงแม้ข้าจะแย่งความรักของเจ้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
And if there's something real Between me and you... A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
♪ Love was made for me and you# รักนั้น เกิดมาเพื่อฉันและเธอ Heart (2012)
♪ Love was made for me and you# รักนั้น เกิดมาเพื่อฉันและเธอ Heart (2012)
And you#และเธอ# Dynamic Duets (2012)
♪ My friends have gone and youเพื่อนๆจากไปและเธอก็ต้องไป Thanksgiving (2012)
And youและเจ้า John Carter (2012)
I don't understand! Speak Bengali! I don't understand youพูดเบงกาลีสิ ฉันฟังไม่เข้าใจ Lion (2016)
You did it, Ally.But now I'm standing on this corner Praying for me and you Blue Christmas (1999)
They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew.They tell me In sweet fragrant meadows Of dawn and you Turning Thirty (2000)
I see me and youI see me and you Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
Honey, honey, me and youHoney, honey, me and you The Wedding (2001)
♪ Just me and you♪ Just me and you Pilot (2004)
Whoa! ♪ Just me and youJust me and you The Starving Games (2013)
♪ Tonight was made for me and you♪ Tonight was made for me and you Cell (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วคุณล่ะ[xp] (laēo khun la) EN: and you ? ; what about you ?   FR: et vous ?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姊妹[zǐ mèi, ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] (older and younger) sisters, #16,603 [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die., #80,029 [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction, #86,159 [Add to Longdo]
挟天子以令诸侯[xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control his vassals, #110,231 [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, / ] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb) [Add to Longdo]
挟天子以令天下[xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control the whole country [Add to Longdo]
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, / ] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War). [Add to Longdo]
种瓜得瓜,种豆得豆[zhòng guā dé guā, ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄚ, zhong4 dou4 de2 dou4, / ] lit. Sow melon and you get melon, sow beans and you get beans (成语 saw); fig. As you sow, so shall you reap.; One must live with the consequences of one's actions.; You've made your bed, now must lie on it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
兄妹[けいまい;きょうだい(ik), keimai ; kyoudai (ik)] (n) older brother and younger sister [Add to Longdo]
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
姉弟[してい;きょうだい(ik), shitei ; kyoudai (ik)] (n) older sister and younger brother [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
敵を知り己を知れば百戦危うからず[てきをしりおのをしればひゃくせんあやうからず, tekiwoshirionowoshirebahyakusen'ayaukarazu] (exp) know your enemy, know thyself, and you shall not fear a hundred battles [Add to Longdo]
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance [Add to Longdo]
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life [Add to Longdo]
老幼[ろうよう, rouyou] (n) old and young [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top