ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*(����������� [...] ������������*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: (������������) ���������������, -(������������) ���������������-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
隠れん坊[かくれんぼ(う), ] (n) การเล่นซ่อนหา
eg. 隠れん坊をする。 เล่นซ่อนหา
プリ[ぷり (puri), ] (n) มาจากคำว่า Prince,Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตามโอกาส)
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
母語[ぼご(โบโกะ), ] (n) ภาษาแม่
のろい[のろい (noroi), ] (adv ) คำสาป
尻尾[しっぽ(P);しりお(ok), ] หาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top