ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*逆立つ*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 逆立つ, -逆立つ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I know, awful picture. - Bad hair day.[JA] とんでもない 毛が逆立つ Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] sich_straeuben [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*逆立つ(さかだつ)*

 


  

 
逆立つ
  • (さかだつ) (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top