ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*繾*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -繾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[繾, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] attached, inseparable, in love; entangled
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  遣 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's filled with minced meat and gelatin-- cherry flavor, of course.[CN] 恶ψの溅 讽礛 琌腻 The Drama in the Queen (2014)
I'd like to thank our friends from the media for coming to this press conference[CN] 感謝各位新聞界的記者朋友 蒞臨參加電影《綣》這個記者招待會 Re-cycle (2006)
After reading the three volumes of "My Love",[CN] 我看完三部《綣》小說之後 Re-cycle (2006)
Then when will there be a continuation of 'My Love'?[CN] 那《綣》不就可以寫續集了? Re-cycle (2006)
The outside is crispy and the inside is soft[CN] ブ秔ず菲硁 Man, Woman & the Wall (2006)
Tart with a crisp, acidic, adult finish.[CN] 荒稰 Food for Thought (2014)
Miss Chu Xun the love story between the two characters Guo Rong and Yong Lin in your book "My Love" was very detailed[CN] 徐尋小姐 《綣》故事男女主角國榮還有詠霖 他們的愛情故事寫得絲絲入扣 Re-cycle (2006)
Among the three volumes of "My Love"[CN] 為甚麼會在三部《綣》小說裡面 Re-cycle (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top