ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*栄冠*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 栄冠, -栄冠-
Japanese-English: EDICT Dictionary
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No cross, no crown.困難なくして栄冠なし。
He was crowned with eternal victory.彼は不滅の栄冠を得た。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can then live up to our reputation as the top branch in Kansai.[JA] 最優良店舗の栄冠を 獲得することは間違いない そうなれば 関西で名実ともに トップ店舗になれます➡ Episode #1.1 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
栄冠[えいかん, eikan] Siegerkranz, Lorbeerkranz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top