ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*旁遮普邦*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 旁遮普邦, -旁遮普邦-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁遮普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bangles from Punjab are tinkling[CN] 旁遮普邦的手镯在叮当响 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The bangles from Punjab are tinkling Dil Dhadakne Do (2015)
We are Punjabis![CN] 我们是旁遮普邦人! Jab We Met (2007)
My.. my mom was a Punjabi![CN] 我的.. 我的妈妈是旁遮普邦人! Jab We Met (2007)
From the wandering medieval saints to the freedom fighters, and the flood of modern poets and agitators, he's the first of India's million mutineers.[CN] 旁遮普邦的这个小地方 你好 The Power of Ideas (2007)
I wandered back to the Punjab, and lived among the natives, picking up a living by the conjuring tricks I'd learned from the street magicians.[CN] 我流浪着回到旁遮普邦 与当地人住在一起 向街头魔术师学艺 The Crooked Man (1984)
But all that changed in 1921 when British and Indian archaeologists arrived at this little place in the Punjab.[CN] 但是在1921年一切都改变了 英国和印度的考古学家来到了 旁遮普邦的这个小地方 Beginnings (2007)
The bangles from Punjab are tinkling[CN] 旁遮普邦的手镯叮当响 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The bangles from Punjab are tinkling Dil Dhadakne Do (2015)
Runaway peasant-boy from Bhatinda-turned millionaire in London[CN] 瞧我,从Bhatinda跑出来的农民 在伦敦变成百万富翁 (Bhatinda: 珀丁达,印度旁遮普邦城市) Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
He has come to Punjab and nobody gave him buttermilk?[CN] 他来到了旁遮普邦, 竟然没有人给他奶酪? Jab We Met (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top