ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*斯诺总统已经把和平卫队 撤回到市中心去严格防卫*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 斯诺总统已经把和平卫队 撤回到市中心去严格防卫, -斯诺总统已经把和平卫队 撤回到市中心去严格防卫-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*斯诺 (Sī nuò)总统 (zǒng tǒng)已经 (yǐ jīng) ()和平 (Hé píng)卫队 (wèi duì) 撤回 (chè huí) (dào)市中心 (shì zhōng xīn) ()严格 (yán gé)防卫 (fáng wèi)*

 


  

 
斯诺
 • (Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ) Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [CE-DICT]
总统
 • (zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ) president (of a country) [CE-DICT]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
和平
 • (わへい) (n,vs) peace; (P) [EDICT]
 • (Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [CE-DICT]
 • (hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) peace [CE-DICT]
卫队
 • (wèi duì, ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ) guard (i.e. group of soldiers) [CE-DICT]
撤回
 • (てっかい) (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) [EDICT]
 • (chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ) withdraw [CE-DICT]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT]
市中心
 • (shì zhōng xīn, ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) city center; downtown [CE-DICT]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT]
严格
 • (yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ) strict; stringent; tight; rigorous [CE-DICT]
防卫
 • (fáng wèi, ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ) to defend; defensive; defense [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top