ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*我难以表达被妳背叛的痛心 [...] 因为妳拒绝让我看我儿子*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我难以表达被妳背叛的痛心 我的亲姊妹 因为妳拒绝让我看我儿子, -我难以表达被妳背叛的痛心 我的亲姊妹 因为妳拒绝让我看我儿子-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* ()难以 (nán yǐ)表达 (biǎo dá) (bèi) ()背叛 (bèi pàn) (de)痛心 (tòng xīn) () (de)亲姊妹 () 因为 (yīn wèi) ()拒绝 (jù jué) (ràng) () (kān) ()儿子 (ér zi)*

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
难以
 • (nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ) hard to (predict, imagine etc) [CE-DICT]
表达
 • (biǎo dá, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ) to voice (an opinion); to express; to convey [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you (fem.) [CE-DICT]
背叛
 • (bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ) betray; forsake [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
痛心
 • (つうしん) (n) heartache; worry [EDICT]
 • (tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ) grieved; pained [CE-DICT]
因为
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT]
拒绝
 • (jù jué, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ) to refuse; to decline; to reject [CE-DICT]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT]
 • (kān, ㄎㄢ) to look after; to take care of; to watch; to guard [CE-DICT]
 • (kàn, ㄎㄢˋ) it depends; think; to see; to look at [CE-DICT]
儿子
 • (ér zi, ㄦˊ ㄗ˙) son [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top