ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*恐怖映画*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 恐怖映画, -恐怖映画-
Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖映画[きょうふえいが, kyoufueiga] (n) horror film [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Carol often watches horror movies.キャロルはよく恐怖映画を見る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like something out of a horror movie.[JA] 恐怖映画が何かか? Brotherhood (2010)
That would make a terrifying movie.[JA] 恐怖映画が出来そうだわ Monsters Among Us (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*恐怖 (kǒng bù)映画 ()*

 


  

 
恐怖
 • (きょうふ(P);くふ(ok)) (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [EDICT]
 • (kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [CE-DICT]
映画
 • (えいが) (n,adj-no) movie; film; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top