ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*很久以前 在一個叫And [...] 王國 住著一個邪惡的皇后*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 很久以前 在一個叫Anda [...] 法王國 住著一個邪惡的皇后, -很久以前 在一個叫Anda [...] 法王國 住著一個邪惡的皇后-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*很久以前 () (zài)一個 (yī gè) (jiào)Andalasia (de) ()法王 () (guó) (zhù) (zhù)一個 (yī gè) (xié) (ě) (de)皇后 (huáng hòu)*

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
一個
 • (いっこ) (n) piece; fragment; one (object); (P) [EDICT]
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (ま) (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) [EDICT]
 • (mó, ㄇㄛˊ) devil [CE-DICT]
法王
 • (ほうおう) (n) Pope; (P) [EDICT]
 • (guó, ㄍㄨㄛˊ) country; nation; state; national; surname Guo [CE-DICT]
 • (じゅう) (n) dwelling; living; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [CE-DICT]
 • (ちょ) (n) (1) work; book; (suf) (2) (a book) by; (3) obvious; striking; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to make known; to show; to prove; to write; book; outstanding [CE-DICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT]
 • (よこしま) (adj-na) wicked; evil; (P) [EDICT]
 • (xié, ㄒㄧㄝˊ) demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) [CE-DICT]
 • (ě, ㄜˇ) nauseated [CE-DICT]
 • (è, ㄜˋ) evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce [CE-DICT]
 • (wù, ㄨˋ) to hate; to loathe [CE-DICT]
皇后
 • (こうごう) พระจักรพรรดินี [LongdoJP]
 • (こうごう) (n,adj-no) (Japanese) empress; queen; (P) [EDICT]
 • (huáng hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄡˋ) an empress [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top