ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*天下一品*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 天下一品, -天下一品-
Japanese-English: EDICT Dictionary
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a very rare specimen.これは天下一品だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had his issues, but he sure knew how to run a party.[JA] . 天下一品 Jersey Boys (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*天下 (tiān xià)一品 ()*

 


  

 
天下
 • (てんか(P);てんが;てんげ) (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [EDICT]
 • (tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ) land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination [CE-DICT]
一品
 • (いっぴん(P);ひとしな) (n) (1) item; article; (2) dish; course; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top