ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河, -他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They like each other. Sometimes they even fall in love.[CN] 他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河 P2 (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*他们 (tā men)互生 (hù shēng)好感 (hǎo gǎn) 有时候 (yǒu shí hou)甚至 (shèn zhì) (jiù) (huì)坠入 (zhuì rù)爱河 (Ài hé)*

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
互生
 • (ごせい) (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [EDICT]
 • (hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ) alternate phyllotaxy (leaf pattern) [CE-DICT-Simplified]
 • (hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ) alternate phyllotaxy (leaf pattern) [CE-DICT-Traditional]
好感
 • (こうかん) (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [EDICT]
 • (hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ) good opinion; favorable impression [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ) good opinion; favorable impression [CE-DICT-Traditional]
有时候
 • (yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙) sometimes [CE-DICT-Simplified]
甚至
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT-Simplified]
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
坠入
 • (zhuì rù, ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ) to drop into; to fall into [CE-DICT-Simplified]
爱河
 • (Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ) the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top