ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一个有左直拳 右勾拳的出色诗人*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一个有左直拳 右勾拳的出色诗人, -一个有左直拳 右勾拳的出色诗人-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A poet with a straight left and a right hook? Delicious. Delicious.[CN] 一个有左直拳 右勾拳的出色诗人 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*一个 (yī gè) (yǒu) (zuǒ)直拳 () (yòu)勾拳 (gōu quán) (de)出色 (chū sè)诗人 (shī rén)*

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT]
 • (さ) (n,adj-no) left (esp. in vertical Japanese writing); the following [EDICT]
 • (ひだり) (n,adj-no) left; left hand side; (P) [EDICT]
 • (zuǒ, ㄗㄨㄛˇ) left; surname Zuo [CE-DICT]
 • (みぎ) (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) right (-hand) [CE-DICT]
勾拳
 • (gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ) hook (punch in boxing) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
出色
 • (しゅっしょく) (adj-na,n) prominence; excellence [EDICT]
 • (chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ) remarkable; outstanding [CE-DICT]
诗人
 • (shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ) bard; poet [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top