Search result for

*เร่ร่อน*

(102 entries)
(0.2157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เร่ร่อน, -เร่ร่อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเหเร่ร่อน[V] wander, See also: roam, rave, stray, Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน, Example: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้, Thai definition: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเหเร่ร่อนก. ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่, อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง, ระเหระหน ก็ว่า.
เร่ร่อน, เร่ร่ายก. ไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น พ่อแม่ตายก็ต้องเร่ร่อนหาที่พักพิงไปเรื่อย ๆ, ร่อนเร่ ก็ว่า.
เร่ร่อน, เร่ร่ายว. ที่อยู่ไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น คนเร่ร่อน, ร่อนเร่ ก็ว่า.
กะเร่กะร่อนก. เร่ร่อนเรื่อยไป, ไม่อยู่ประจำที่.
กาหลงรังน. ผู้ที่ไปหลงติดอยู่ ณ บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านของตน, ผู้เร่ร่อนไปไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง.
ตาด ๔น. ชื่อมองโกลเผ่าหนึ่งที่ชอบรบราฆ่าฟันและอพยพเร่ร่อนอยู่เสมอ บางทีก็เรียกว่า ตาดมองโกล, ชื่อภาษาของพวกตาด ใช้พูดกันในดินแดนตั้งแต่ทิวเขาอูราลทางตะวันตกไปจนถึงทิวเขาอัลไตทางตะวันออก.
ปาหี่น. การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อนตามที่ต่าง ๆ.
ยิปซีน. ชนเผ่าเร่ร่อน เชื้อสายคอเคซอยด์ ผิวคลํ้า เดิมอาศัยอยู่ในอินเดีย เข้าไปเร่ร่อนในยุโรปประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ดำรงชีพด้วยการเล่นดนตรี ค้าม้า ทำนายโชคชะตา เป็นต้น.
ร่อนเร่ก. ไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น เขาร่อนเร่ค้าขาย ร่อนเร่ไปในกลางทะเลทราย, เร่ร่อน หรือ เร่ร่าย ก็ว่า. ว. ที่อยู่ไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น คนร่อนเร่, เร่ร่อน หรือ เร่ร่าย ก็ว่า.
ระเหระหนก. ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่, อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง, เช่น ผู้ลี้ภัยสงครามต้องระเหระหนไปเรื่อย ๆ, ระเหเร่ร่อน ก็ว่า, ในบทกลอนใช้ว่า ระเหหน ก็มี.
สังกัดน. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย ๆ ขึ้นอยู่ เช่น กรมการศาสนาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น เขาเป็นคนไม่มีสังกัด คือ เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หมายถึง คนที่เร่ร่อนพเนจร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi-nomadicกึ่งเร่ร่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vagabondคนเร่ร่อน, คนพเนจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nomadผู้เร่ร่อน, คนพเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomadicเร่ร่อน, ไม่อยู่เป็นที่, พเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trampsคนเร่ร่อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Beethoven Virus (2008)
ANIMAL CONTROL OFFICERศูนย์กักกันสัตว์เร่ร่อน Bolt (2008)
Go here, go there, wander most of the time.ไปโน่น ไปนี่ เร่ร่อนไปเรื่อยซะส่วนใหญ่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'll take any man who wants to kick the shit out of Japs and Huns.คนที่อยากจะเตะญีปุ่นกับพวกเร่ร่อนให้กระเด็นออกไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These are vagabonds who'll stop at nothing to take your money.พวกนี้เป็นพวกเร่ร่อนที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้เงินจากเธอ The Other Boleyn Girl (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)
He was in the company of some drifter;เขาเคยอยู่กับชายเร่ร่อนคนหนึ่ง เราส่งคนออกไปตามหาชายคนนั้นอยู่ Changeling (2008)
For at Ieast part of that time in the company of an as yet unidentified drifter;แล้วช่วงเวลาที่เขาอยู่กับชายเร่ร่อนคนนั้น ที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร Changeling (2008)
Oh, and I guess that when we buy your house, you'll go back to being homeless.โอ้ และฉันคิดว่า พอเราซื้อบ้านพวกเธอแล้ว, เธอคงต้องกลับไปเร่ร่อนอีกครั้งนะจ๊ะ The House Bunny (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
I... I... all I can do is take him to the pound in the morning.ที่ผมทำได้ ตอนเช้าผมจะส่งให้หน่วยสุนัขเร่ร่อน Hachi: A Dog's Tale (2009)
You know, you're the one who's should be in the doghouse.รู้มั้ย คุณน่าจะอยู่ให้บ้านเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Instead of living like a wild hog in the mountains you should have graduated university and went back toเลิกทำตัวเป็นสัตว์เร่ร่อน.. เที่ยวอาศัยอยู่ตามภูเขาได้แล้ว นายน่าจะได้เรียนจนจบมหาลัยนะ แล้วจะได้กลับมาทำงาน.. The Breath (2009)
Instead of going to your university, I rather hang out in my mountainsแทนที่จะไปเข้ามหาลัย.. ฉันกลับชอบเร่ร่อนอยู่ตามภูเขามากกว่านะ The Breath (2009)
I don't recommend it.APD รู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้เป็นรังของขี้ยาเร่ร่อน ABQ (2009)
As in "gypsies, tramps, and thieves"?"ยิปซี, พวกเร่ร่อน, หัวขโมย" ใช่มั้ย? Bloodline (2009)
ON THE HOMELESS WOMAN'S FOREHEAD.บนหน้าผากผู้หญิงเร่ร่อน Zoe's Reprise (2009)
I'm going nomad.ฉันจะออกไปเที่ยวเร่ร่อนสักหน่อย Balm (2009)
Nomad president.รองประธานเร่ร่อนพเนจร Balm (2009)
Jax going nomad...เเจ็คกำลังจะออกไปเร่ร่อนพเนจร Balm (2009)
The rest of the nomads are spread out north.ส่วนที่เหลือของการเร่ร่อนพเนจร จะเร่ร่อนไปทางเหนือ Balm (2009)
Jax says he's joining the nomad charter.เเจ็คบอกว่าจะออกไปเที่ยว เร่ร่อนพเนจรไปทั่ว Balm (2009)
You don't want Jax in a charter scattered across four states.เธอคงจะไม่อยากให้เเจ็คเร่ร่อน ข้ามไปถึงสี่รัฐ Balm (2009)
Nomad... is a bad idea.ออกเร่ร่อนพเนจร มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง Balm (2009)
You think going nomad's a bad idea?นายคิดว่าการออกไปเร่ร่อนพเนจร มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องใช่ไหม Balm (2009)
Maybe you going nomad is it.บางทีนายอาจจะได้ไปเร่ร่อนพเนจร หรือว่า Balm (2009)
Nomad.ออกเร่ร่อนพเนจร Balm (2009)
Nomad offered escape and exile.เร่ร่อนหนีเอาตัวรอดและการลี้ภัย Balm (2009)
Me going nomad... what's your hit on that?ฉันจะออกเร่ร่อนพเนจร... นายคิดยังไงกับเรื่องนั้น Balm (2009)
Nomad charter accepted Jax.เเจ็ค สมาชิกจะออกไปเร่ร่อนพเนจรคงคัดค้านไม่ได้ Balm (2009)
I'm joining the Nomad charter of the Sons.ฉันจะออกเร่ร่อนพเนจร ถอนตัวออกจากthe Sons Service (2009)
Me going Nomad-- what's your hit on that?ฉันจะออกเร่ร่อนพเนจร นายคิดยังไงกับเรื่องนั้น Service (2009)
- I'm not going Nomad.- ฉันจะไม่ออกไปเร่ร่อนพเนจร Service (2009)
Call your Nomads.โทรตามชนเผ่าเร่ร่อนของนาย Fa Guan (2009)
I'm going Nomad.ฉันจะออกไปเที่ยวเร่ร่อนสักหน่อย Fa Guan (2009)
I just saw a homeless guy throwing upผมเห็นคนเร่ร่อนอาเจียน Slack Tide (2009)
- howdy, pilgrim.อ้าว คนเร่ร่อน Hungry Man (2009)
- did you hear that the pilgrims didn't eat turkeyได้ยินมาว่า คนเร่ร่อน ไม่กินไก่งวง Hungry Man (2009)
- then the pilgrims slaughtered them all,แล้ว พวกคนเร่ร่อน ก็ฆ่าพวกนั้นตายหมด Hungry Man (2009)
I guess these days nobody gives a crap about some backwoods forest god, huh?ฉันเร่ร่อนมาหลายปี หิว.. กลัว Fallen Idols (2009)
May 1,1975, a 6-year-old darrin call was found roaming in the middle of nowhere and was picked up and was in state care for the first few months.1 พฤษภาคม 1975 ดาเรน คอลล์ อายุ 6 ปี ถูกพบเร่ร่อนอยู่แถวตอนกลางที่ห่างไกล และถูกรับไป อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในช่วง 2-3 เดือนแรก Haunted (2009)
In order to increase awareness of homelessness, security has been given binoculars.แล้วเพื่อให้รู้ซึ้งถึงความเป็นคนเร่ร่อน รปภ. เราจะคอยสอดส่องเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเลยล่ะ Spanish 101 (2009)
* Well, I got nothing to show for it * * and I'll be wandering on for all my years *อืม แต่ฉันไม่มี อะไรที่จะแสดง และฉันก็คงเร่ร่อน ต่อไป ตลอดปีของฉัน How to Succeed in Bassness (2009)
He's writing a book on the life of traveling carnies.เขากำลังเขียนหนังสือถึงชีวิต ของนักจัดงานรื่นเริงที่เร่ร่อนไปเรื่อย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
But we're gypsies, Claire.แต่พวกเราเป็นพวกคน เร่ร่อนนะ แคลร์ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
But how long can we live like this, wandering in the desert without a home?แต่จะนานถึงไหนกัน ที่เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ เร่ร่อนไปตามทะเลทราย โดยไม่มีบ้าน? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
After 18 years of being a ghost, I-I don't wanna give that up.หลังจาก18ปีที่เร่ร่อน ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้ว Would I Think of Suicide? (2009)
You'd rather spend the whole show talking to a homeless man?แม่ไม่ดู แต่ไปคุยกับคนเร่ร่อนรึ - เขาเป็นสัตวแพทย์ The Treasure of Serena Madre (2009)
Ho ho homeless.เร่ร่อน The Debarted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift[VI] เร่ร่อน, See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. roam, wander, ramble
gad[N] คนเร่ร่อน, See also: คนหลักลอย, คนพเนจร, Syn. wanderer
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
gamine[N] เด็กหญิงที่ชอบเล่นซุกซนแบบเด็กชาย, See also: หญิงจรจัด, หญิงเร่ร่อน, Syn. goblin, urchin
nomad[N] ชนเผ่าเร่ร่อน, See also: คนร่อนเร่, พวกร่อนเร่, Syn. wanderer
nomadic[ADJ] ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ, See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป, Syn. mobile, peregrine, roving
planetary[ADJ] พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering
rover[N] คนท่องเที่ยว, See also: คนเร่ร่อน, Syn. rambler, traveler, walker
stray[VI] ร่อนเร่, See also: พเนจร, เร่ร่อน, Syn. wander
stroller[N] คนจรจัด (คำโบราณ), See also: คนเร่ร่อน, Syn. vagrant
vagrancy[N] การเร่ร่อน, See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน, Syn. homelessness, hoboism, wandering
vagrant[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Syn. bum, drifter, tramp, vagabond, Ant. gentleman, toiler, workman
vagrant[ADJ] จรจัด, See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, Syn. vagabond, homeless, stray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomad(n) ผู้เร่ร่อนไป,คนพเนจร
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stray(vi) ไถล,เที่ยวไป,เร่ร่อน,บ่ายเบน,หันเห
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homeless poochสุนัขเร่ร่อน
sannyasis (n ) ขอทาน หรือ ฤๅษีเร่ร่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top