ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เป๋ง*

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป๋ง, -เป๋ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๋ง[ADV] fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป๋ง[ADV] exactly, See also: right, accurately, absolutely, directly, precisely, Syn. เผง, เป้ง, Example: ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาโป้งเป้งน. ชื่อแมลงพวกมวนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Nepidae ที่พบบ่อยอยู่ในสกุล Laccotrephesเช่น ชนิด L. ruberLinn. และ L. robustus Stål ลำตัวยาว ๓-๔ เซนติเมตร มีหางยาวยื่นออกมา ๒ เส้น ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ขาคู่หน้าแข็งแรง จับสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นลูกน้ำหรือดักแด้ยุงกิน, มวนแมงป่องน้ำ หรือ แมลงดาโป้งเป้ง ก็เรียก, พายัพเรียก ดากลั้นเยี่ยว หรือ ดาเยี่ยว, อีสานเรียก แมงฮอด อีงอด งอดน้ำ หรือ กะโซ่น้ำ, ปักษ์ใต้เรียก แมลงจิ้มฟันจระเข้ หรือ แมลงดาขี้ควาย.
ติดเป้งก. ติดเก้ง.
ปุ่มเป้ง, ปุ้มเป้งดู เป้ง ๑.
เป่งว. พองขึ้นหรือนูนขึ้นเต็มที่ เช่น บวมเป่ง ท้องเป่ง.
เป้ง ๑น. ชื่อปาล์ม ๓ ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล ( P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย ( P. loureiroiKunth) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก ปุ่มเป้ง หรือ ปุ้มเป้ง ( P. acaulis Roxb.) ขึ้นในป่าเต็งรัง.
เป้ง ๒ว. โต เช่น มดเป้ง
เป้ง ๒ถูกอย่างจัง เช่น ชนเป้ง
เป้ง ๒เสียงดังอย่างเสียงตีด้วยไม้แรง ๆ.
เป๋งว. ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ เช่น ตรงเป๋ง ตึงเป๋ง
เป๋งเสียงดังเช่นนั้น.
โป้งเป้งว. สูง ๆ ใหญ่ ๆ
โป้งเป้งเสียงดังเช่นนั้น.
แม่เป้งน. ชื่อมดแดงตัวเมียที่มีปีก. (ดู มดแดง ที่ มด ๑).
แมลงดาโป้งเป้งดู ดาโป้งเป้ง.
กะโซ่น้ำน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
งอดน้ำน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ดากลั้นเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ดาเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ติดเก้งก. อาการสมจรของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน, ติดเต้ง หรือ ติดเป้ง ก็ว่า.
มดแดงน. ชื่อมดชนิด Oecophylla smaragdina (Fabricius) ในวงศ์ Formicidae มดงานลำตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร สีส้มหรือนํ้าตาลปนแดงตลอดรวมทั้งหนวดและขา ตาเล็ก สีนํ้าตาลแก่ ทำรังอยู่ตามต้นไม้ เช่น มะม่วง ขนุน โดยใช้ใบมาห่อเข้าด้วยกัน ขณะถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยกัดให้เกิดแผลแล้วปล่อยกรดออกมาทำให้ปวดแสบปวดร้อน เพศเมียที่มีปีก เรียก แม่เป้ง ลำตัวยาว ๑.๕-๑.๘ เซนติเมตร สีเขียวปนน้ำตาล ปีกใสสีน้ำตาล เมื่อผสมพันธุ์แล้วทำหน้าที่วางไข่เพียงอย่างเดียวเป็นมดนางพญา, มดส้ม ก็เรียก.
มวนแมงป่องน้ำดู ดาโป้งเป้ง.
แมงฮอดน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
แมลงจิ้มฟันจระเข้น. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
แมลงดาขี้ควายน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
อลึ่งฉึ่ง(อะหฺลึ่ง-) ว. อาการที่บวมเป่งเห็นได้ชัด เช่น หน้าบวมอลึ่งฉึ่ง
อีงอดน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๋ง[X] (peng) FR: droit ; exact

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top