Search result for

*เปี่ยม*

(96 entries)
(0.7293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปี่ยม, -เปี่ยม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปี่ยม[V] be fraught, See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the b, Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มขอบ, เต็มฝั่ง, บริบูรณ์, Ant. เหือด, แห้ง, Example: ความรู้สึกของเขาช่างเปี่ยมด้วยความสุขเหลือคณา
เปี่ยม[V] flush, See also: fill the brim, to be full, Syn. เต็ม, เต็มที่, Ant. ไม่มี, Example: ใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความสุขทุกครั้งเวลาได้เห็นหน้าเธอ, Thai definition: มีเต็มที่, มีบริบูรณ์
เปี่ยมล้น[V] be full, See also: be filled, be completely filled, be full to the brim, Example: หลวงพ่อให้การต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรม, Thai definition: เต็มไปด้วย
เต็มเปี่ยม[V] be full of, See also: be perfect, Syn. เพียบพร้อม, บริบูรณ์, Ant. พร่อง, Example: เมื่อสมัยสามียังอยู่ในราชการ ครอบครัวของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์และยศ
เต็มเปี่ยม[ADV] fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. ท่วมท้น, Example: พ่อหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า วันนี้ลูกหลานที่อยู่ไกลต้องกลับมาเยี่ยมบ้านกัน, Thai definition: มากเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มเปี่ยมว. เต็มถึงขอบ, เต็มพอดี, เต็มสมบูรณ์.
เปี่ยมก. เต็มถึงขอบ, เกือบจะล้น, เช่น แกงเปี่ยมหม้อ น้ำเปี่ยมฝั่ง, เต็มที่, บริบูรณ์, เช่น เปี่ยมด้วยคุณธรรม เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา.
เต็มเปี่ยม เช่น เต็มฝั่ง เต็มตลิ่ง
ท้นก. เอ่อสูงขึ้นจนเปี่ยมพร้อมจะไหลล้นหรือไหลทวนกลับขึ้นไป เช่น นํ้าท้นฝั่ง, อาการที่เนื้อล้นออกมาจนเห็นเป็นรอยนอกเสื้อ เช่น สวมเสื้อคับจนเนื้อท้น.
บริบูรณ์(บอริบูน) ก. ครบถ้วน, เต็มที่, เต็มเปี่ยม.
เปลี่ยม(เปฺลี่ยม) ก. เปี่ยม.
เพียบพร้อมว. เต็มเปี่ยม, ครบทุกอย่าง.
ไพบูลย์น. ความเต็มเปี่ยม, ความเต็มที่.
ไพบูลย์ว. เต็มเปี่ยม, เต็มที่.
ล้นก. พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วจนไหลออกมา เช่น น้ำล้นตุ่ม ข้าวสารล้นกระสอบ, เกินกำหนดจนคงอยู่ไม่ได้ เช่น คนมากจนล้นห้องประชุม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repletionความเปี่ยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have complete confidence in you guys.ฉันมั่นใจเธอเต็มเปี่ยมพ่อหนุ่ม Dying Changes Everything (2008)
This is how a true knight behaves - with gallantry and honour.นี่แหละอัศวินที่แท้จริง ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศ Valiant (2008)
Merlin is a wonder, but the wonder is that he's such an idiot.เมอร์ลินเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความน่าพิศวง -แต่บางทีก็น่าพิศวงซะจนดูเหมือนเป็นคนโง The Mark of Nimueh (2008)
This boy is truly giftedเด็กคนนี้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์จริงๆ Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
We were the provider, and we had the copyright.เรามีสิทธิเต็มเปี่ยมที่จะนำเสนอ Babylon A.D. (2008)
"Through eyes that last I saw in tears, here in death's dream kingdom...""ผ่านตาซึ่งเปี่ยมนำ้ำตา อาณาจักรความตายในฝัน.." แฮรอล เขาจะฆ่าเด็ก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Her heart overflowing with happiness!หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ! The Secret of Moonacre (2008)
And with that, Jan Dickerson's eyes filled with tears. ""และสิ่งนั้นทำให้ดวงตาของ แจน ดิ๊กเคอร์สัน เปี่ยมไปด้วยน้ำตา" Marley & Me (2008)
- Filled with tears.-เปี่ยมไปด้วยน้ำตางั้นรึ Marley & Me (2008)
Big soul.เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No, they are diamond, filled with a throbbing, savage and hemped-up energy.ไม่เลย มันคือขุมพลังที่สั่นสะท้าน เปี่ยมไปด้วยพลังที่ปลุกเร้าสรรพสิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It means your offspring have the greatest chance of survival and a better opportunity to make their own fire.หมายถึงอนาคตลูกหลาน จะมีความหวังอยู่รอดเต็มเปี่ยม และมีโอกาสดีกว่า ที่จะจุดไฟได้ด้วยตัวเขาเอง Duplicity (2009)
C'mon you're very-very confident this girl doesn't know what she's doing. So...นายมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพราะฉะนั้น... Up in the Air (2009)
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
So full of energy.เด็กๆที่น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง Everyone (2009)
Filled with your angelic smile,เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มดังเทพธิดาของเธอ. Episode #1.5 (2009)
With April in Glee, you're taking away a kid's chance to grow, and you're giving it to someone whose brain is soaked in corn booze. April's not finished, Emma.ถ้าเอพริลอยู่ในชมรม คุณพรากโอกาสที่เด็กๆจะได้เติบโต แต่เอาไปให้บางคนที่ สมองเปี่ยมล้นไปด้วยเหล้าขาว เอพริลยังเรียนไม่จบ เอมม่า The Rhodes Not Taken (2009)
* Filled up with doubtเปี่ยมไปด้วยความสงสัย Release Me (2009)
No, I'm full of joy.ไม่ ฉันเปี่ยมสุข I Will Rise Up (2009)
Hey, you're super extra pious.เฮ้ เธอเปี่ยมพลังแล้วนี่ Frenzy (2009)
- You're full of it.คุณมีมันอยู่เต็มเปี่ยมIf I Had a Hammer (2009)
You're sweet, and you're beautiful, but you're full of it, and I can't let you do that.คุณน่ารักจริง, คุณสวยงาม,คุณมีมันอยู่เต็มเปี่ยม, และชั้นไม่สามารถสั่งให้คุณทำอะไรได้. Well, If I Had a Hammer (2009)
I'm perfectly happy with our present accommodations.ผมมีความสุขเต็มเปี่ยม ในที่พักของเราปัจจุบัน Fracture (2009)
She's an up-and-comer from the central valley.เธอมาจากเซ็นทรัลวาลี่ย์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง The Scarlet Letter (2009)
I can sense it. Feel it. STEFAN:รู้สึกตื่นอย่างเต็มเปี่ยมเป็นปริดทิ้ง The Night of the Comet (2009)
And there's such love in his eyes, such...กับความรักเต็มเปี่ยมในดวงตาเขาเหมือน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I've been sober seven years, and I have zero intention of ever taking another drink again.ผมเคยเป็นคน ติดเหล้ามา 7 ปี และผมมีความตั้งใจ อย่างเต็มเปี่ยมที่จะ ไม่ดื่มมันอีกแล้ว Gimme Some Truth (2009)
Well, I thought, what if I hire a plane to fly over Bree's street carrying a banner with a heartfelt personal message?พอดีผมเลยคิดว่าถ้าผมจะจ้างเครื่องบินสักลำ เพื่อบินอยู่เหนือถนนบ้านคุณ แล้วลากป้ายผ้าทีมีข้อความส่วนตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจรัก Boom Crunch (2009)
And surrounds himself with a large enough numberและถ้ามีคนแวดล้อมตัวเขา ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Everything anna gave to us-- don't you miss the bliss?ทุกอย่างที่แอนนาจะให้กับเรา-- นายไม่คิดถึงความเปี่ยมสุขหรอกรึ? A Bright New Day (2009)
The bliss?ความเปี่ยมสุข? A Bright New Day (2009)
The bliss is how she controlled us, Cyrus.ความเปี่ยมสุขนั่นแหละ คือวิธีการที่เธอใช้ ควบคุมพวกเรา ไซรัส A Bright New Day (2009)
A fool for love. I told you I'd show you my heart.ความรักช่างเต็มเปี่ยม ผมจะให้ดูจากใจผมต่างหาก When in Rome (2010)
Ready finally, with all their hearts to take that ancient oath:ด้วยหัวใจทุกดวงอันเต็มเปี่ยม... ...บัดนี้พร้อมแล้ว ที่จะถวายสัตยาบรรณ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And he is a houseguest living here rent free on a very generous grant from the Eduardo Saverin Foundation.แต่เขามาอยู่ที่นี่ฟรี ด้วยน้ำใจอันเปี่ยมล้นจาก กองทุนเอดูอาร์โด้ ซาเวริน The Social Network (2010)
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
A man of higher principle, not so easily distracted.คนที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์,\ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้เขาหลงกลเจ้า. Delicate Things (2010)
Not yet, but I have total confidence in your teamยังเลย แต่ผมเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม ในทีมงานของคุณ Slight of Hand (2010)
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ Dr. Estrangeloved (2010)
You get these really cold and sharp-like action dagger feelings.เธอจะรู้สึกเย็นซาบซ่าส์ และจี๊ดๆเหมือนกับ เปี่ยมสุขทั้งร่างกายจิตใจอย่างรุนแรง Green Light (2010)
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า The Substitute (2010)
This was a very productive evening.มันช่างเป็นค่ำคืนได้ผลลัพธ์เต็มเปี่ยม The Robotic Manipulation (2010)
I would've searched the entire world - the seas, skies, stars... for that smile.เมาด้วยความเปี่ยมสุข ข้าจะออกตามหาทั่วทุกมุมโลก ทุกท้องทะเล ทุกท้องฟ้า ทุกดวงดาว... . The Tears of Uther Pendragon (2010)
She moves into the light, radiant, captivating.เธอออกมาสู่แสงสว่าง เปี่ยมด้วยความสุขและมีเสน่ห์ Reflection of Desire (2010)
Brother and sister reunited. It warms the heart.พี่ชายและน้องสาว กลับมาพบกัน ทำให้หัวใจเปี่ยมพอง The Castle of Fyrien (2010)
J - Move always seems so full of energy.J-Move นี่เปี่ยมไปด้วยพลังงานนะคะ Episode #1.11 (2010)
Dang, dang, Mi-ho is... A cruel, heartless gumihoกูมิโฮที่เปี่ยมไปด้วย ความเข้มแข็ง Episode #1.11 (2010)
Beautiful, isn't it?เมื่อหลายปีมาแล้ว ทั้งหุบเขามีเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ Rango (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim   FR: déborder de
เต็มเปี่ยม[X] (tempīem) EN: brimming (with)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
brim[VI] ปริ่ม, See also: เปี่ยม, เต็ม
brimful[ADJ] เต็มเปี่ยม, See also: ปริ่ม
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
joyful[ADJ] ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
merciful[ADJ] เปี่ยมด้วยความเมตตา, See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ, Syn. pitying, kind, kindly, Ant. merciless, cruel, unkind
replete[ADJ] เต็มอิ่ม, See also: เต็มเปี่ยม, แน่น, Syn. glutted, satiated
sheep's eyes[N] สีหน้าเปี่ยมด้วยความรัก
tincture[VT] ทำให้เต็มเปี่ยม, See also: ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. imbue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
gun ho(กัน'โฮ) adv. เต็มใจ,เปี่ยมหัวใจ,เต็มที่
replete(รีพลีท') adj. อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม,เต็มอิ่ม,เต็มที่,เต็มตัว,เต็ม,แน่น,อ้วน, See also: repleteness n. repletive adj.
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness,satiation

English-Thai: Nontri Dictionary
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
flow(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปี่ยม,เป็นริ้ว,โบกสะบัด
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
replete(adj) แน่น,เต็ม,เพียบพร้อม,อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top