ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เตียงเดี่ยว*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เตียงเดี่ยว, -เตียงเดี่ยว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงเดี่ยว[N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. It's a single.ขอบใจ \ มันเปนเตียงเดี่ยว Law Abiding Citizen (2009)
My room has a bunk bed. A misnomer, because it's the real deal.ห้องผมมีเตียงเดี่ยว 2 ชั้น ซึ่งผมรู้คำนี้อาจฟังดูสับสนหน่อยๆ Home Economics (2009)
Fold-out bed, no ring on your finger.นอนเตียงเดี่ยว ไม่มีแหวนสักนิ้ว Pilot (2010)
Abed, your dorm room's got a bunk bed, right?อาเบด ห้องนายมีเตียงเดี่ยว 2 ชั้นใช่มั้ย? Pascal's Triangle Revisited (2010)
I can't believe those are real mahogany bunk beds in there.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าในนั้นมี เตียงเดี่ยวสองชั้นไม้มะฮอกกานีแท้ Remedial Chaos Theory (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเตียงเดี่ยว[n. exp.] (hǿng tīeng dīo) EN: single room   FR: chambre simple [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twin room[N] ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top