ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หุ่นนิ่ง*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หุ่นนิ่ง, -หุ่นนิ่ง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพหุ่นนิ่งน. ภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว.
หุ่นนิ่งน. เรียกภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว ว่า ภาพหุ่นนิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top