ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สมคบคิด*

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมคบคิด, -สมคบคิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There was no accomplice.- ไม่มีคนสมคบคิด ไอ้โง่ Bringing Down the House (2003)
I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy conspiracy and things of that nature.ศิวะ โชปรา นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแคนาดา) ว่ามีปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับความลับลมคมใน การสมคบคิดและอะไรต่าง ๆ The Corporation (2003)
And so in 1934 a group of conspirators sought to involveดังนั้น ในปี ค.ศ. 1934 คนกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกันเพื่อชักชวน The Corporation (2003)
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์ The Corporation (2003)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ? National Treasure (2004)
- It's not a conspiracy theory.- มันไม่ใช่ทฤษฏีสมคบคิดNational Treasure (2004)
There was a conspiracy against Tessa in which we are all complicit.มีการสมคบคิดกันเรื่องเทสสา โดยที่พวกเราทั้งหมดรู้เห็นด้วย The Constant Gardener (2005)
I know you got partners. One of them's an older guy.ฉันรู้ว่านายมีผู้สมคบคิด หนึ่งในนั้นแก่กว่า Pilot (2005)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
You can't leave me in here like this. You'll be an accessory.คุณทิ้งผมไว้อย่างนี้ไม่ได้ คุณจะกลายเป็นผู้สมคบคิดนะ The British Invasion (2007)
Is this another one of your conspiracy theories?นี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดอีกอันนึงของคุณรึเปล่า Dex, Lies, and Videotape (2007)
Conspiracy theories, urban legends and other myths that are true.ทฤษฏีการสมคบคิด ตำนานเมือง และเรื่องจริงที่ลึกลับ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Dr. Samuel Mudd was convicted of being a co-conspirator in the Lincoln assassination.ดร.เซมมวล มัดด์ ถูกจับฐานเป็นผู้ร่วมสมคบคิด.. ..ในการลอบสังหารลินคอน. National Treasure: Book of Secrets (2007)
"On the page are the names of the conspirators in the Lincoln assassination, as well as a previously unknown conspirator," กระดาษแผ่นนี้มีรายชื่อผู้สมคบคิด.. การลอบสังหารลินคอน มีรายชื่อคนที่พึ่งค้นพบใหม่.. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Eisenschiml says that Booth was a tool in a greater conspiracy that involved men in Lincoln's Cabinet.ไอเซนชเมลบอกว่า บู๊ธเป็นแค่เครื่องมือ ในแผนสมคบคิดของ คนในคณะรัฐบาลของลินคอน National Treasure: Book of Secrets (2007)
Conspiracy theorists like to believe that it's the symbol for the President's Secret Book.พวกนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่า มันเป็นสัญลักษณ์ ของหนังสือลับประธานาธิบดี National Treasure: Book of Secrets (2007)
Your friend writes a book about government conspiracies.เพื่อนคุณเขียนเกี่ยวกับ แผนสมคบคิดของรัฐบาล National Treasure: Book of Secrets (2007)
In a conspiracy, all loose ends are trimmed.การสมคบคิด มักมีการตัดจุดอ่อนทิ้ง Shooter (2007)
They'll seek your arrest for conspiracy, treason...พวกเขาจะจับคุณ ข้อหาสมคบคิดขบถ Eagle Eye (2008)
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า Saw V (2008)
You were with me the whole way, so do not act like this is my fault.มึงก็สมคบคิดกับกูทุกอย่าง อย่ามาโทษว่ากูผิดคนเดียว To Love Is to Bury (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
That I'm not part of a high-school terrorist chess conspiracy?ผมไม่ใช่พวกสมคบคิด ของผู้ก่อการร้ายหมากรุก WarGames: The Dead Code (2008)
There are still very powerful people involved in this conspiracy that were not named in Dubaku's drive.ยังมีผู้มีอำนาจ เกียวข้องกับการสมคบคิดนี้ ที่เรายังไม่รู้ ที่คอยช่วยดูบากุ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Your father found out about a conspiracy inside the government.พ่อของเธอรู้เห็น การสมคบคิดในรัฐบาล Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
IT IS THE LAST THING WE WANNA DO.เราเชื่อว่าผุ้สมคบคิดเป็นผู้ลงมือก่อน Soul Mates (2009)
Are you suggesting Mr. Ellison... may be complicit in the disappearance of my daughter?คุณกำลังแนะว่า คุณเอลลิสันอาจเป็นผู้สมคบคิด Adam Raised a Cain (2009)
Some mad conspiracy theory.ทฤษฎีสมคบคิดบ้าๆ Slack Tide (2009)
And as far as the authorities are concerned, you're an accomplice.แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าอย่างนั้น คุณคือผู้สมคบคิด Free (2009)
Look, man, the trouble with getting your info from conspiracy nuts is they never know when to turn it off.ฟังนะลูกพี่ ข้อเสียของการได้ข้อมูล จากพวกบ้าทฤษฏีสมคบคิด คือพวกเขาไม่มีวัน ได้รู้ว่าเมื่อไรจะโดนยุติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We believe Senator Clovis is conspiring with the Separatists.เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกโคลวิส สมคบคิดกับฝ่ายแบ่งแยก Senate Spy (2009)
Clovis is conspiring with the Separatists?โคลวิสสมคบคิดกับพวกแบ่งแยกอย่างนั้นรึ? Senate Spy (2009)
This place is X file wrapped in a cover-up and deepfried in a paranoid conspiracyที่นี่เป็นความลับสุดยอด ห่ออย่างมิดชิด และทอดกรอบไว้ในการสมคบคิดที่สติแตก Monsters vs. Aliens (2009)
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
His... grief over Renee Walker's murder is causing him to create this fantasy about a Russian conspiracy.ของรัฐบาล ประประธานาธิปดีฮัสซาน ความเศร้าโศกของเขาจากการฆาตกรรมเรเน่เป็นเหตุให้เขา สร้างจินตนาการเกี่ยวกับการสมคบคิดพวกรัสเซีย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
The video file that I gave you is the only proof of the Russians' complicity inไฟล์วิดีโอที่ผมให้คุณ เป็นเครื่องยืนยันว่ารัสเซียสมคบคิด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
But the conspiracy doesn't end with the Russians.แต่การสมคบคิดไม่ได้จบที่รัสเซีย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Obviously, Logan's part of the conspiracy.เห็นได้ชัดอยู่ว่าโลแกนเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนสมคบคิด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Oh, yeah. It's all a vast right-wing conspiracy.อ๋อ ใช่ แผนสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่\ ของพวกอนุรักษ์นิยมเลยล่ะ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You floating another government conspiracy theory, mr bishop?คุณว่ารัฐบาลมีทฤษฎี สมคบคิดอื่นอีกรึ คุณบิชอพ? Johari Window (2010)
For a good conspiracy theory.ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ย Johari Window (2010)
In the whole conspiracy theory of it all.กับทฤษฎีสมคบคิดนี่มากเกินไป Unpleasantville (2010)
And whacked-out theories and government conspiracies.และคุณก็ตั้งทฤษฎีการสมคบคิดของรัฐบาล Northwest Passage (2010)
Ufos and conspiracy theories.ยูเอฟโอ กับ ทฤษฎีสมคบคิด Northwest Passage (2010)
So was this the bigger conspiracy you were talking about in Hong Kong?งั้นก็เป็นนักสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง อย่างที่นายพูดเอาไว้ ตอนอยู่ที่ฮ่องกงรึเปล่า? Countdown (2010)
Of course!ทฤษฏีสมคบคิด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
No, it's usually about CIA conspiracies.ไม่ ปกติจะเป็นเรื่องการสมคบคิดของ CIA Under the Gun (2010)
Conspiracy theories in US history."ทฤษฏีสมคบคิดในประวัติศาสตร์อเมริกา" อะไร? ทำไมล่ะ? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
You guys have to believe me.ผมใช้เวลาตลอดทั้งปี เรียนทฤษฏีสมคบคิด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   
ทฤษฎีสมคบคิด[n. exp.] (thritsadī somkhopkhit) EN: conspiracy theory   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in collusion with[IDM] เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด), See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด
connive with[PHRV] สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
throw in with[PHRV] ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด), See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ, Syn. cast in with, fling in with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top