Search result for

*ละมั่ง*

(58 entries)
(0.0733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ละมั่ง,-ละมั่ง-, *ละมั่ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละมั่ง    [N] brow-antlered deer, See also: Eld's deer, Syn. ละองละมั่ง, ละอง, Example: ตอนกลางคืนที่ไปส่องสัตว์กันผมเห็นละมั่งหลายตัวทีเดียว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกวางขนาดกลางชนิด Cervus eldi ในวงศ์ Cervidae ตัวสีน้ำตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้มาด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์สงวนของไทย
ละองละมั่ง    [N] Eld's deer, See also: eldi deer, Syn. ละมั่ง, ละอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกวางขนาดกลางชนิด Cervus eldi ในวงศ์ Cervidae ตัวสีน้ำตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้มาด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์สงวนของไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละมั่งดู ละองละมั่ง.
ละองละมั่งน. ชื่อกวางชนิด Cervus eldi McClelland ในวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีนํ้าตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้ไปด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาวตามลำตัว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย, บ้างเรียกเพศผู้ว่า ละอง เรียกเพศเมียว่า ละมั่ง.
ละองดู ละองละมั่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About as glad as Indiana is to see me, I suppose.ก็คงพอกับอินเดียน่าที่ได้เห็นผมละมั่ง Public Enemies (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
Emma drew a gazelle. Isn't she pretty?เอมม่าวาดละมั่ง สวยไหมจ๊ะ? The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม The Story of Lucy and Jessie (2009)
Your eye wouldn't go straight to the gazelle?ตาของเธอก็คงไม่จ้องไปที่ละมั่งใช่มั้ย? The Story of Lucy and Jessie (2009)
Though I would definitely appreciate the... beauty of the gazelle, uh, if I was going to take a trip to Africa...แม้ว่าฉันจะรู้สึกชื่นชมอย่างมาก ในความงามของละมั่ง อ่า ถ้าฉันได้ไปทริปที่แอฟฟริกาละก็ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Are you gonna tell me that you've never had any experience with gazelles?เธอกำลังบอกฉันว่า เธอไม่เคยมีประสบการณ์กับละมั่งมาก่อนเลยหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
This particular gazelle isn't young enough for you, and you don't want to hurt my feelings.ละมั่งตัวนี้น่ะ มันแก่เกินไปสำหรับเธอ และเธอก็ไม่ต้องการทำร้ายจิตใจฉัน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Antelope.ละมั่ง Today Is the Day: Part 1 (2009)
Like--like the gazelle that gets separated from the pack.เหมือนละมั่งที่แยกตัวจากฝูง Pilot (2009)
You've gotta find yourself a group of kids and just stand near them.เหมือนละมั่งที่แยกตัวจากฝูง ..แล้วไปยืนใกล้ๆ Pilot (2009)
- I'm a hungry lioness and you're a baby gazelle.-ฉันเป็นสิงโต ผู้หิวโหย ...ส่วนนายก็เป็นละมั่งน้อย 17 Again (2009)
Here's a B-side from that album, "Antelope Slaughter at Ndutu." Oh, God. Did we miss the exam?ทีนี้มาฟัง B-side ของอัลบั้มนั่นกัน มีชื่อว่า ละมั่งถูกเชือดที่ Ndutu พระเจ้า เราพลาดสอบรึเปล่า? English as a Second Language (2010)
- What are you, a gazelle?- คุณเป็นละมั่งรึไง Friends with Benefits (2011)
Run, gazelle. Run!วิ่งไปเลยค่ะ ละมั่งขา วิ่ง! Friends with Benefits (2011)
Slowly the days turned sour and the watchful nights closed in.กระทั่งกษัตริย์พราน ธรันดูอิล ทว่าความสงบและมั่งคั่งมิได้ยั่งยืน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
A hundred years now, probably. Hmm.น่าจะ 100ปีได้ละมั่ง อืม Red John's Rules (2013)
Thy breasts are like two fawns, twins of a gazelle.ถันทั้งสองของนางเหมือนลูกละมั่งสองตัว ซึ่งเป็นละมั่งฝาแฝด III. (2014)
But no, not evil. Is a lion evil because it rips a gazelle to shreds?สิงโตชั่วร้ายเพราะมันกินเนื้อละมั่ง Interstellar (2014)
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด The Man in the Iron Mask (1998)
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท Wicker Park (2004)
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง... Wicker Park (2004)
"Wholesome, spiritually wealthy couple have found true love with each other. "คู่รักที่ดีงาม และมั่งคั่งด้านจิตใจ พบความรักแท้จากกันและกัน Juno (2007)
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละมั่ง[n.] (lamang) EN: Eld's deer ; Brow-antlered Deer   FR: antilope [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antelope    [N] สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว, See also: ละมั่ง
doe    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ), Syn. stag, hart, buck
eland    [N] ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
gazelle    [N] ละมั่ง, Syn. antelope
gnu    [N] ละมั่งแอฟริกาตระกูล Connochaetes หัวคล้ายวัว เขาโค้งงอ หางยาว, Syn. wildebeest, antelope
impala    [N] ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลแดงและเขาโค้งยาว
koodoo    [N] ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่, Syn. kudu
kudu    [N] ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่, Syn. koodoo
springbok    [N] ละมั่งแอฟริกา, Syn. gazelle, springbuck
springbuck    [N] ละมั่งแอฟริกา, Syn. springbok, gazelle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antelope(แอน' ทิโลพ) n. ละมั่ง, หนังละมั่ง -antilopian, antilopine adj.
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล
eland(อี'แลนดฺ) n. ละมั่ง มีเขายาว
gazelle(กะเซล') n. ละมั่งหรือเนื้อ
gemsbok(เจมซฺ'บอค) n. ละมั่งขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้
gerenuk(เจอ'ระนูค) n. ละมั่ง
gnu(นู) n., (pl. gnus) ละมั่งแอฟริกา, Syn. wilde-beest
goa(โก'อะ) n. ละมั่งธิเบต
hartebeest(ฮาร์'ทะบีสทฺ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่มีเขางอโค้งไปข้างหลัง
impala(อิมแพล'ละ) n. ละมั่งอาฟริกามีเข่างอคดกระโดดเก่ง
klipspringer(พลิพ'สพิงเกอะ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดเล็ก
kudu(คู'ดู) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle

English-Thai: Nontri Dictionary
antelope(n) ละมั่ง
chamois(n) เลียงผา,ละมั่ง,หนังกวาง แพะฯลฯ
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top