ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปากกาหมึกแห้ง*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปากกาหมึกแห้ง, -ปากกาหมึกแห้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกแห้ง[N] ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาลูกลื่น, Example: ผมส่งต้นฉบับงานเขียนที่เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งตลอด, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากกาหมึกแห้งน. ปากกาลูกลื่น.
ปากกาลูกลื่นน. ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็ก ๆ, ปากกาหมึกแห้ง ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกาหมึกแห้ง[n. exp.] (pākkā meuk haeng) EN: ballpoint pen ; ballpoint ; ball pen   FR: stylo à bille [m]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*ปากกาหมึกแห้ง*

 


  

  ปากกาหมึกแห้ง
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top