Search result for

*คิดทบทวน*

(66 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คิดทบทวน, -คิดทบทวน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดทบทวน[V] think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะนึงก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คำนึง ก็ว่า.
คำนึงก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็ว่า.
ใคร่ครวญ(ไคฺร่คฺรวน) ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.
ตรอง(ตฺรอง) ก. คิดทบทวน.
ตริตรอง(-ตฺรอง) ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตรึกตรอง.
ตรึกตรอง(ตฺรึกตฺรอง) ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตริตรอง.
ไตร่ตรอง(ไตฺร่ตฺรอง) ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.
ยับยั้งชั่งใจก. คิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
- We won't have to run anymore.ฉันใช้เวลาคิดทบทวนเรื่องการตายซาร่าห์ Scylla (2008)
Oh, and you know, I was thinking about what you asked me the other night.และผมมานั่งคิดๆดู เรื่องที่คุณถามผมวันก่อน คุณรู้นะ คุณสงสัย ว่าผมมีโทรศัพท์อีกเครื่อง และ เอ่อ ผมคิดทบทวนอยู่นานมาก Down (2009)
I don't know, she seems to be doing a pretty good job.ฉันไม่รู้ เหมือนว่าเธอทำหน้าที่นี้ได้ค่อนข้างดี ดีพอที่จะทำให้ผู้ต้องสงสัย คิดทบทวนที่จะฆ่า บรู๊ค Cold Comfort (2009)
And I'm taking your advice to come out to brooklyn sometime.ฉันกำลังคิดทบทวนตามคำแนะนำของคุณ ที่ให้ฉันอดกลั้น You've Got Yale! (2009)
There I go thinking again. My bad.ฉันจะกลับไปคิดทบทวนอีกครั้ง ฉันผิดเอง VS. (2009)
No matter how I think about it, it must be all your fault.,แม้ว่าจะคิดทบทวนอีกสักร้อยครั้ง ยังไงมันก็เป็นความผิดของลูก Episode #1.7 (2009)
Maybe I'm revising my theory. * You were a problem child. * To you.บางทีฉันอาจจะคิดทบทวนความคิดฉันใหม่ แด่ การสูญเสียของบราวน์ และผลประโยชน์ของผม The Freshmen (2009)
No, I've thought about it, and I realize that I saw him.ไม่ ฉันได้คิดทบทวนแ้ล้ว และฉันจำได้ว่าฉันเห็นเขา White to Play (2009)
He's one of the most powerful creatures we've ever met.คิดทบทวนนะ ดีน เขาเป็นสิ่งทรงพลังที่สุด ที่เราเคยเจอ Changing Channels (2009)
I'll cleanse my palate while kevin rethinks his marriage.แล้วผมจะยอมล้างปาก ระหว่างที่นายเควินกำลังคิดทบทวนเรื่องงานแต่งของเขา Advanced Criminal Law (2009)
Think about what you are doing.Tคิดทบทวนอีกที่ในสิ่งที่เจ้าจะทำ The Sins of the Father (2009)
You're welcome.คิดทบทวนวิถีชีวิตตัวเองใหม่ โทรหาคุณแม่ Politics of Human Sexuality (2009)
There's just a few things I need to figure out first.มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมต้องมาคิดทบทวนดูก่อน The Debarted (2009)
Nords are done, and almost getting burned to death tends to make one rethink one's priorities.แก๊งNords ไม่มีอีกแล้ว และถูกไฟเผาจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เหตุจูงใจทำให้กลับมาคิดทบทวน สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า The Push (2010)
I just need some time to think.หนูต้องการเวลาที่จะคิดทบทวน Dr. Estrangeloved (2010)
I run through that conversation word for word.ผมคิดทบทวน คำพูดคำต่อคำ The Witch in the Wardrobe (2010)
I suggest you think twice before you bring another frivolous claim into my courtroom.ศาลขอเสนอแนะให้คุณคิดทบทวน อีกครั้งเสียก่อนที่คุณจะยื่น ข้อกล่าวอ้างที่ไร้ซึ่งความหมายใด ภายในห้องพิจารณาคดีของศาล The Garden of Forking Paths (2010)
I'll go away for a couple of days and give you time to think.ผมจะไปล้างสมองสัก 2-3 วัน และให้เวลาคุณคิดทบทวน Episode #1.5 (2010)
There's nothing to think about.- ไม่มีเรื่องอะไรให้คิดทบทวนทั้งนั้น Episode #1.5 (2010)
I'll give you a moment to think about that.ฉันจะให้เวลานายคิดทบทวนซักหน่อย Guts (2010)
I was able to work through some things.มันทำให้ฉันได้คิดทบทวนอะไรต่อมิอะไร Basic Rocket Science (2010)
I'm starting to rethink this whole divorce thing.ฉันกำลังคิดทบทวนเรื่องหย่านี้ใหม่แล้วล่ะ Let Me Entertain You (2010)
We need to rethink this unsub's decompensation.เราต้องคิดทบทวนเรื่อง ภาวะกลไกป้องกันตนล้มเหลวของผู้ต้องหา Compromising Positions (2010)
I wasn't...ไม่ ผมคิดทบทวนดีแล้ว Samaritan (2010)
I've been thinking about it all night.ผมคิดทบทวนทั้งคืน Take It! (2010)
As we became close, I needed time to think.เมื่อเราสนิทกัน ฉันต้องการเวลาคิดทบทวนบ้าง Cyrano Agency (2010)
Hey you, reflect on what you've done.ส่วนนาย, คิดทบทวนว่าได้ทำอะไรลงไป Episode #1.11 (2010)
Even though I think about it 100 times, I still think President Kim has done a good job.ฉันคิดทบทวนดูแล้ว ประธานคิมทำถูกแล้ว Episode #1.9 (2010)
I've gone over and over it in my mind.ข้าคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Back into your cage. Now think about what you've done.กลับเข้ากรงไปซะ แล้วก้คิดทบทวนตัวเองด้วยนะ How to Train Your Dragon (2010)
Now that's what I'm talking about. Yeah. All right, now listen up!และถ้าพวกแกไม่อยากคิดทบทวนใหม่... Rango (2011)
Any second thoughts?จะคิดทบทวนอีกครั้งไหม Face Off (2011)
Course, that doesn't mean we can't send 'em a message, make him think twice about dealing with Nikita.แน่ล่ะว่ามันไม่ได้หมายความว่า เราจะส่งข้อความถึงเขาไม่ได้ ทำให้เขาคิดทบทวนเรื่องเล่นกับนิกิต้า Free (2011)
Well, maybe you ought to rethink it.บางที่คุณควรจะคิดทบทวนมัน Big Sea (2011)
You've given some thought to what we discussed?คุณคิดทบทวนเรื่องที่เราคุยกัน It Takes a Village (2011)
If Diana won't commit to you in private like she does in public, maybe it's time to explore your options.ถ้าไดอาน่าไม่ผูกมัดนายในเวลาส่วนตัว เหมือนที่เธอแสดงออกในที่สารธารณะ ไม่แน่นี่อาจเป็นเวลาที่นายควรคิดทบทวนอะไรหน่อย The Big Sleep No More (2011)
Would you please reconsider?คุณจะไม่คิดทบทวนมันอีกครั้งหรอคะ? City Hunter (2011)
I mean, you sh-- you should think it over.พ่อหมายถึงลูกค... ลูกควรคิดทบทวนให้ดีก่อน Heroes and Villains (2011)
Actually, for a truly Castle-esque theory, it has to be fully thought through.ถ้าอยากจะเลียนแบบ ทฤษฎีแคสเซิลจริงๆนะ มันจะต้องได้รับการคิดทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดี Heroes and Villains (2011)
- About what happened...ฉันคิดทบทวนหลายรอบ The Wake-Up Bomb (2011)
To show you something. Have you seen this?ยังมีบางเรื่องที่คุณจะต้องคิดทบทวน Episode #1.16 (2011)
Please, think it again.กรุณาคิดทบทวนอีกครั้ง Protect the Boss (2011)
It kind of makes you think twice about enlisting, huh?คิดทบทวนอีกทีมั้ย เรื่องเกณฑ์ทหารน่ะ Captain America: The First Avenger (2011)
- If I may beg the indulgence of Your Majesty to perhaps reconsider...เป็นไปได้มั้ย ถ้าข้าจะขอร้องให้พระองค์ ทรงคิดทบทวนอีกครั้ง Thor (2011)
♪ Thinking about it, but I probably will ♪#.. คิดทบทวนเรื่องแก่ แต่ฉันจะ.. # Goodbye (2012)
By the end of the conversation, he had me thinking twice over whether we'd be doing the bureau and Caffrey any favors by letting him out early.แต่พอตอนจะคุยจบ, เค้าให้ผมคิดทบทวนอีกครั้ง เรื่องที่ทางหน่วยงานอาจจะให้ความช่วยเหลือนีล ให้เป็นอิสระเร็วขึ้น Stealing Home (2012)
I thought a lot about what you said, and I want to testify on his behalf.เรื่องที่คุณพูด ฉันเอาไปคิดทบทวน และฉันก็อยากเป็นพยานให้เขา Stealing Home (2012)
Please just think about it, okay? ♪ ♪ได้โปรดช่วยคิดทบทวนเรื่องนั้นด้วย ตกลงนะ แอนนาฟรีด นั่นคุณเหรอ If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Have you even thought this through?นายเคยคิดทบทวนบ้างไหมเนี่ย It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
reassess[VT] คิดทบทวนใหม่, Syn. reappraise
think through[PHRV] ใช้เวลาคิดทบทวน, Syn. think out, think over
think twice[PHRV] คิดทบทวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl

English-Thai: Nontri Dictionary
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top