ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

麦阿密

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麦阿密-, *麦阿密*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦阿密[mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bludgeoning.[CN] 接下来是麦阿密海雄 Curdled (1996)
Another 10 years, it'll be like Miami.[CN] 再十年后会像是麦阿密 Red Heat (1988)
[ Woman ] Here on Miami D.O.A.... it's been our responsibility to do profiles... on many of our nation's most notorious criminals... mass murderers and serial killers... of the past, recent past and right this minute.[CN] 我现在将有关"麦阿密死亡报告 穷凶板恶的犯罪的分析结果 特达给大家 Curdled (1996)
Over 50,000 violent crimes a year.[CN] 麦阿密的暴力犯罪 Curdled (1996)
Because tonight, we profile the reign of terror... of Miami's Blue Blood Killer... a reign of terror that seems far from over.[CN] 今晚我们将给大家报导 "麦阿密富豪女性被杀"的特集 嫌疑犯现在下落不明 Curdled (1996)
But for some of our viewers... this episode will hit a little too close to home.[CN] 两个人就这样消失得无影无踪了 在麦阿密也发生了令人恐怖的事件 Curdled (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top