ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高品位テレビジョン

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高品位テレビジョン-, *高品位テレビジョン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] (n) high definition television; HDTV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(こう)品位(ひんい)テレビジョン

 


  

 
 • (こう) (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- [EDICT]
 • (たか(P);だか) (n,n-suf) (usu. だか when n-suf) quantity; amount; volume; number; amount of money; (P) [EDICT]
 • (gāo, ㄍㄠ) high; tall; fig. above average; height; (honorific) your [CE-DICT]
 • (Gāo, ㄍㄠ) surname Gao [CE-DICT]
品位
 • (ひんい) (n) grace; dignity; grade; nobility; quality; (P) [EDICT]
 • (pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ) rank; grade; quality [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top