ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

零時

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -零時-, *零時*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零时[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] midnight; zero hour, #15,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
零時[れいじ, reiji] (n) 12 o'clock (midnight); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said,it's like they were giving us until midnight.[JA] サラによると、深夜零時までだと言った。 Call Waiting (2007)
It's after midnight, and you're not home yet.[JA] 零時過ぎたけど 未だ帰って来ないので The Perfect Guy (2015)
Mm, it was after midnight. I know that.[JA] 零時は間違いなく回っています The Good Shepherd (2012)
She said,it's like they were giving us until midnight,but she was sitting at 3:00 A.M.[JA] サラは、俺たちが深夜零時で、自分は三時だと言っていた。 Call Waiting (2007)
All I can think of to help is,maybe you just need more time?[JA] あなたには深夜零時まであるけど私には、朝三時まである。 Call Waiting (2007)
Just before midnight.[JA] 午前零時 The Collector (2009)
Midnight.[JA] 午前零時... The Collector (2009)
This thing is a fucking mess, man.[CN] 崔佛哄騙我加入他們的零時差攻擊 Snowden (2016)
No baby, come here. Just give me until midnight, alright?[JA] 午前零時まで待て The Collector (2009)
It was almost midnight when I got home.[JA] 零時ちかくでドアに着いた The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
"Just give me until midnight."[JA] "午前零時まで待て" The Collector (2009)
Move with haste, though, for when the 60-second timer hits zero, the one who has given the most flesh will release their bindings, while the gears on your opponent's head will engage, piercing their skull.[CN] 不過動作要快 因為等60秒倒數歸零時 獻出最多血肉的人 就能解脫束縛 Saw VI (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
零時[れいじ, reiji] 12_Uhr (Mitternacht=Mittag) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top