ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿莱西斯 我感觉很累 我需要休假

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿莱西斯 我感觉很累 我需要休假-, *阿莱西斯 我感觉很累 我需要休假*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course.[CN] 阿莱西斯 我感觉很累 我需要休假 Skins (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

莱西 感觉 很累 需要 休假

 


  

 
 • (くま) (n) (1) corner; nook; recess; (2) a shadow; a shade [EDICT]
 • (ā, ) initial particle; prefix to a name or a term of address [CE-DICT-Simplified]
 • (à, ㄚˋ) (phonetic character) [CE-DICT-Simplified]
 • (a, ㄚ˙) (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see") [CE-DICT-Simplified]
 • (ē, ) flatter [CE-DICT-Simplified]
 • (ā, ) initial particle; prefix to a name or a term of address [CE-DICT-Traditional]
 • (à, ㄚˋ) (phonetic character) [CE-DICT-Traditional]
 • (a, ㄚ˙) (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see") [CE-DICT-Traditional]
 • (ē, ) flatter [CE-DICT-Traditional]
莱西
 • (Lái xī, ㄌㄞˊ ㄒㄧ) Laixi county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong [CE-DICT-Simplified]
 • (sī, ) (phonetic); this [CE-DICT-Simplified]
 • (sī, ) (phonetic); this [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
感觉
 • (gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ) to feel; to become aware of; feeling; sense; perception [CE-DICT-Simplified]
需要
 • (じゅよう) (n) demand; request; (P) [EDICT]
 • (xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ) to need; to want; to demand; needs; to require [CE-DICT-Simplified]
 • (xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ) to need; to want; to demand; needs; to require [CE-DICT-Traditional]
休假
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Simplified]
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top