ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

銅器時代

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銅器時代-, *銅器時代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青铜器时代[qīng tóng qì shí dài, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Bronze age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銅器時代[どうきじだい, doukijidai] (n) Copper Age (period in which metal tools started to be used alongside stone tools) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was around the beginning of the bronze age,[JA] 青銅器時代の初めで The Man from Earth (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

銅器 (tóng qì)時代 (shí dài)

 


  

 
銅器
 • (どうき) (n) copperware [EDICT]
 • (tóng qì, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ) copper ware; bronze ware [CE-DICT]
時代
 • (じだい) (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) [EDICT]
 • (shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ) age; era; epoch; period [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top