ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪道

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪道-, *邪道*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, ] depraved life; evil ways; fornication, #51,220 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪道[じゃどう, jadou] (n) evil course; heresy; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The wrong way.[CN] 邪道 Bakuman (2015)
You need to try some wrong, dawg.[CN] 你要试试看一些歪门邪道 伙计 The 40 Year Old Virgin (2005)
He is deluded! He has lost his way![CN] 他被欺骗了 他走上了邪道 Inherit the Wind (1960)
To defend against the forces of evil.[CN] 对抗邪道 Season of the Witch (2011)
The high road and the low. The long and winding.[JA] 王道に邪道 長く困難な道 The Way (2010)
All good clean fun, and who misses it?[CN] 全是干净游戏 谁想念歪门邪道? Deadlier Than the Male (1967)
What black magician conjures up this fiend To stop devoted charitable deeds?[CN] 是哪个邪道巫师召出这魔鬼 来打断这神圣的哀悼? Richard III (1995)
It's not an exact science, what I do.[CN] 這反正是歪門邪道 Red Gold (2011)
Not elbow your way in and tried to buy it yourself.[CN] 不是要你搞歪门邪道自己把它买了 Casino Jack (2010)
Was it unorthodox in execution?[JA] 邪道すぎる? Once Upon a Time in Venice (2017)
I know to the FBI it's not exactly orthodox.[JA] FBIにとっては邪道だと 思いますが #thinman (2014)
You don't take shortcuts. What's the matter with you?[CN] 不许歪门邪道 你是怎么回事情 Boy Wonder (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪道[じゃどう, jadou] Irrweg, Irrglaube [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top