ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这是一个成熟的果实,唾手可得。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是一个成熟的果实,唾手可得。-, *这是一个成熟的果实,唾手可得。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a ripe plum ready to fall.[CN] 这是一个成熟的果实,唾手可得。 The Asphalt Jungle (1950)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 ()一个 (yī gè)成熟 (chéng shú) (de)果实 (guǒ shí)唾手可得 (tuò shǒu kě dé) ()

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
成熟
 • (せいじゅく) (n,vs,adj-no) maturity; ripeness; (P) [EDICT]
 • (chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ) mature; ripe [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
果实
 • (guǒ shí, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ) fruit; gains [CE-DICT]
唾手可得
 • (tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ) within spitting distance (成语 saw); within easy reach [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top