ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

表皮剥脱素

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -表皮剥脱素-, *表皮剥脱素*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表皮剥脱素[biǎo pí bō tuō sù, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄧˊ ㄅㄛ ㄊㄨㄛ ㄙㄨˋ, / ] exotoxin [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

表皮 (biǎo pí)剥脱 () ()

 


  

 
表皮
 • (ひょうひ) (n,adj-no) epithelium; skin; rind [EDICT]
 • (biǎo pí, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄧˊ) epidermis; cuticle [CE-DICT]
剥脱
 • (はくだつ) (n,vs,adj-no) coming off; peeling off [EDICT]
 • (もと) (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [EDICT]
 • (す) (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [EDICT]
 • (そ) (adj-na,n,adj-no) (1) plain, white silk; (2) {math} (See 互いに素) prime; (P) [EDICT]
 • (sù, ㄙㄨˋ) plain; element [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top