ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

芋粥

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -芋粥-, *芋粥*
Japanese-English: EDICT Dictionary
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pickled beetroot and poi.[CN] 腌甜菜根山芋粥 Barbie in a Mermaid Tale 2 (2011)
Well, that's pickled beetroot and poi, mate.[CN] 呃 那是菜根山芋粥 伙计 Barbie in a Mermaid Tale 2 (2011)
Please tell me I'm not too late for more pickled beetroot and poi.[CN] 请告诉我还来得及 抢到菜根山芋粥 Barbie in a Mermaid Tale 2 (2011)
Pickled beetroot and poi![CN] 菜根山芋粥 Barbie in a Mermaid Tale 2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top