ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胡兰德 用新闻把斯托碾成灰

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胡兰德 用新闻把斯托碾成灰-, *胡兰德 用新闻把斯托碾成灰*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hulland, plaster Storm's ass with slime in the press.[CN] 胡兰德 用新闻把斯托碾成灰 Hard to Kill (1990)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()兰德 () (yòng)新闻 (xīn wén) ()斯托 ()碾成 () (huī)

 


  

 
 • (こ) (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [EDICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) beard; mustache [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians [CE-DICT-Traditional]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Traditional]
新闻
 • (xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ) news [CE-DICT-Simplified]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Traditional]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Traditional]
 • (はい) (n) ash; ashes; (P) [EDICT]
 • (huī, ㄏㄨㄟ) gray; ash [CE-DICT-Simplified]
 • (huī, ㄏㄨㄟ) gray; ash [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top