ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

而只有残余小数的士兵鸚‰抵抗

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -而只有残余小数的士兵鸚‰抵抗-, *而只有残余小数的士兵鸚‰抵抗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残余小数的士兵鸚‰抵抗 Gone with the Wind (1939)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(ér)只有 (zhǐ yǒu)残余 (cán yú)小数 (xiǎo shù) (de)士兵 (shì bīng) (yīng)抵抗 (dǐ kàng)

 


  

 
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT]
残余
 • (ざんよ) (n,adj-no) remainder; the rest; residue [EDICT]
 • (cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ) remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus [CE-DICT]
小数
 • (しょうすう) เลขทศนิยม [LongdoJP]
 • (しょうすう) (n,adj-no) fraction (part of); decimal fraction; (P) [EDICT]
 • (xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ) decimal digit [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
士兵
 • (shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ) soldier [CE-DICT]
 • (yīng, ㄧㄥ) parrot [CE-DICT]
抵抗
 • (ていこう) (n,vs) (1) resistance; opposition; (2) reluctance; repulsion; repugnance; (3) {physics} resistance; drag; friction; (4) (abbr) (See 電気抵抗) electrical resistance; (n) (5) (abbr) (See 抵抗器) resistor; (P) [EDICT]
 • (dǐ kàng, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ) to resist; resistance [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top