ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

節操在此,神要顯靈, 然後我們要在萊茵河結束戰鬥

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -節操在此,神要顯靈, 然後我們要在萊茵河結束戰鬥-, *節操在此,神要顯靈, 然後我們要在萊茵河結束戰鬥*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spring is here, the Lord is risen, and we're over the Rhine.[CN] 節操在此,神要顯靈, 然後我們要在萊茵河結束戰鬥. Memorial Day (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

節操 (jié cāo) (zài) (),神要 ()顯靈 (), 然後我們 () (yāo) (zài)萊茵河 (Lái yīn hé)結束 (jié shù)戰鬥 (zhàn dòu)

 


  

 
節操
 • (せっそう) (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [EDICT]
 • (jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ) integrity; moral principle [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Simplified]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
萊茵河
 • (Lái yīn hé, ㄌㄞˊ ㄧㄣ ㄏㄜˊ) Rhine river [CE-DICT-Traditional]
結束
 • (けっそく) (n,vs) union; unity; (P) [EDICT]
 • (jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ) termination; to finish; to end; to conclude; to close [CE-DICT-Traditional]
戰鬥
 • (zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ) to fight; to battle [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top