ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

笑语

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笑语-, *笑语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where laughter and song[CN] ' Where laughter and song 当欢歌笑语 A Shot in the Dark (1964)
Nolaughterwilleverescapefrom my lips ,I'll never again sing a song for the light and love of my life was Zelda.[CN] 不会有笑语飞出我的唇间 我绝不会再歌唱 因为我人生的爱和光明是泽尔达 The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)
Gentle fawns gamboled there amidst happy, laughing spirits.[CN] 温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语 Episode #2.19 (1991)
We laugh all the time.[CN] 充满了欢声笑语. Phenomenon (1996)
Let no joyful voice be heard![CN] 欢声笑语顿然不再 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
What I heard then was the melody of children at play.[CN] 我听到了孩子们的欢声笑语 Lolita (1997)
On Mount Olympus life was neat And smooth as sweet vermouth[CN] 在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断 Hercules (1997)
Had a bucket-Ioad of laughs, as she liked to say.[CN] 就像她爱说的,充满了欢声笑语 Riding the Bullet (2004)
She's got a fine sense of humour when I'm feelin' low down[CN] ∮在我低沉的时候 她给我欢声笑语 Phenomenon (1996)
Please, God, may we always go on singing.[CN] 保佑我们永远欢声笑语 Sunshine (1999)
[people talking and laughing][CN] [人们的笑语声] Being Julia (2004)
The birds are still laughing.[CN] 鸟儿仍然在笑语 The Iron Rose (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top