ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -礜-, *礜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] arsenic, #426,501 [Add to Longdo]
[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you cook these they taste great. Take some with you[CN] 硂癬ㄓ搐 翴 Man, Woman & the Wall (2006)
And, you, I'm gonna fix some eggs.[CN]  иㄇ蔓矹 Food for Thought (2014)
Or should I say I don't know how to cook these[CN] 琌弧иぃ穦 Man, Woman & the Wall (2006)
I'll cook and eat them.[CN] и碞р帝 Wheat (2009)
Will be cooked to eat it[CN] 穦р Da Xiao Jiang Hu (2010)
Yeah. I can't think of anything I'd love to do more.[CN] 临Τぐ或ゑ逗秨み About Time (2013)
Yeah.[CN] ,ぃи〡柏 Burlesque (2010)
Today I feel like eating the instant noodles you made for me[CN] さぱи稱┰难 Lover's Concerto (2002)
They want to cook and eat us.[CN] 璶ри Wheat (2009)
Will you do dinner for us because there's something[CN] 腊Γ边繺盾 и眔6翴玡ЧΘンㄆ About Time (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top