ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狞猫

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狞猫-, *狞猫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狞猫[níng māo, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] Lynx caracal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but the day is not over yet.[CN] A caracal's hit rate is just one in ten. 狞猫的命中率只有十分之一 Nowhere to Hide (Plains) (2015)
A solitary bird should be easier to creep up on.[CN] Even in the longest grass, there is no hiding from a caracal. 即使在最茂盛的草丛中 也无法躲避狞猫 Nowhere to Hide (Plains) (2015)
He suggests Caracal 9x19s.[CN] 他推荐狞猫公司的9x19s Holy Motors (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

狞猫 (níng māo)

 


  

 
狞猫
  • (níng māo, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄠ) Lynx caracal [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top