ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漏電

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漏電-, *漏電*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漏電[rouden] ไฟรั่ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
漏電[ろうでん, rouden] (n,vs) short circuit; leakage (of electricity); electrical fault [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first, we thought it was an electrical fire,[JA] 当初は 漏電事故かと思いましたが Trial by Fire (2015)
There's not enough power to get us to Coruscant. The hyperdrive is leaking.[JA] コルサントまでパワーが足りない ハイパードライブから漏電です Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Well, I'd like to say that I Human Torch-ed an electrical fire, but I think even that is beyond my reach.[JA] 超能力で漏電を起こしたって言いたいけど 残念ながら俺は無関係だよ Drive (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漏電[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top