ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

死に神

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -死に神-, *死に神*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
死に神[しにがみ, ] (n) ยมทูต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
swollen life-sucking god of death.[JA] 見ろ. . 命を吸って膨らみすぎたのろまな死に神だ. Princess Mononoke (1997)
7 feet long, a deadly ambush predator.[JA] 長さ2mの待伏せする 死に神の捕食者 Monkey Kingdom (2015)
Death touched her lips as she kissed her lover good-bye.[JA] "別れのキスのとき 死に神に触れた" My First Mister (2001)
Death touched her lips to say good-bye... and to always remember the man who touched her first... touched her with his heart.[JA] "死に神が唇に触れた" "初めての恋の烙印だった" "心に深く刻み―" My First Mister (2001)
You can't whack Death on the head.[JA] 死に神に勝てるか? Future Echoes (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top