ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无机化学

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无机化学-, *无机化学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机化学[wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the weirdest kid in the world, because I said organic chemist every time![CN] 我是世界上最奇怪的孩子 因为我每次都说相当无机化学 The Guilt Trip (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

无机化学 (wú jī huà xué)

 


  

 
无机化学
  • (wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ) inorganic chemistry [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top