ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拘置所

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拘置所-, *拘置所*
Japanese-English: EDICT Dictionary
拘置所[こうちしょ, kouchisho] (n) prison; detention house; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rebel was ultimately captured and confined to jail.ついに反逆者は捕らえられ、拘置所に入れられた。
The notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.悪名高い反乱兵はついに捕らえられ、拘置所に身柄を拘束された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Bailiff,please take the defendant into custody.[JA] - 警備員、被告人を拘置所 Eggtown (2008)
Same guy that questioned me in county lockup?[JA] 郡拘置所で俺の尋問をしたやつか? The Demon Hand (2008)
REINECKE: Answer him or they'll drop you in a black hole in Cook County.[JA] 答えろ クック・カウンティーの 拘置所に ぶち込むぞ Public Enemies (2009)
Riker's island.[JA] 拘置所です Do You Regret What We Did? (2007)
They're transferring me to central holding.[JA] 俺は中央拘置所に移送される The Dark Knight (2008)
Yes, sir. He's in holding.[JA] はい、拘置所です Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
It's the strongest jail in Indiana.[JA] インディアナで最も 強固な拘置所です Public Enemies (2009)
At the jail?[JA] 拘置所? Born to Run (2009)
He's going directly to Cook County Jail.[JA] 直接クック・カウンティー 拘置所に 向かってます Public Enemies (2009)
Seem to recall you being shuttled off to jail before we landed here.[JA] ここに落ちる前は拘置所に 送られるとこだったんだろ? The Economist (2008)
- Rikers island.[JA] 拘置所です Blame the Victim (2007)
You want the blueprints for the Los Angeles County Jail.[JA] ロサンジェルス郡拘置所の図面ね Born to Run (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拘置所[こうちしょ, kouchisho] Haftlokal, Gefaengnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top