ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抹清凉油,上那哗哗扇

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抹清凉油,上那哗哗扇-, *抹清凉油,上那哗哗扇*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then waved a fan over them[CN] 抹清凉油,上那哗哗扇 If You Are the One (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

清凉油 那哗哗

 


  

 
 • (mǒ, ㄇㄛˇ) to smear; to wipe; to erase; (classifier for wisps of cloud, light-beams etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (mò, ㄇㄛˋ) girdle; brassiere; to plaster [CE-DICT-Simplified]
 • (mǒ, ㄇㄛˇ) to smear; to wipe; to erase; (classifier for wisps of cloud, light-beams etc) [CE-DICT-Traditional]
 • (mò, ㄇㄛˋ) girdle; brassiere; to plaster [CE-DICT-Traditional]
 • (かみ) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน [LongdoJP]
 • (うえ) (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [EDICT]
 • (うわ) (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [EDICT]
 • (かみ) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (じょう) (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [EDICT]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
 • (おうぎ(P);おおぎ) (n) folding fan; (P) [EDICT]
 • (shān, ㄕㄢ) to fan [CE-DICT-Simplified]
 • (shàn, ㄕㄢˋ) fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc [CE-DICT-Simplified]
 • (shān, ㄕㄢ) to fan [CE-DICT-Traditional]
 • (shàn, ㄕㄢˋ) fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top