ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我想要柔软的嘴唇 满脸的胡须 头发中间没有沟壑

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我想要柔软的嘴唇 满脸的胡须 头发中间没有沟壑-, *我想要柔软的嘴唇 满脸的胡须 头发中间没有沟壑*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't you like a guy like that?[CN] 我想要柔软的嘴唇 满脸的胡须 头发中间没有沟壑 Skins (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

想要 柔软 嘴唇 满脸 胡须 头发 中间 没有 沟壑

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
想要
 • (xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ) to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of [CE-DICT]
柔软
 • (róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ) soft [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
嘴唇
 • (zuǐ chún, ㄗㄨㄟˇ ㄔㄨㄣˊ) lip [CE-DICT]
胡须
 • (hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ) beard [CE-DICT]
头发
 • (tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙) hair (on the head) [CE-DICT]
中间
 • (zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ) between; intermediate; mid; middle [CE-DICT]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
沟壑
 • (gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ) gorge; gulch; ravine; deep ditch [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top