ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我也怀念

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我也怀念-, *我也怀念*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doctor, I love sex. I miss it.[CN] 我也怀念它 我有一年没有过了 Role Model (2005)
- You were right, Doc.[CN] 我也怀念 Brooklyn Housing (2017)
Okay, I do miss sex, but that's not the point.[CN] 好吧,我也怀念那件事,但关键不在此 Cruel Intentions 3 (2004)
I miss him, too.[CN] 我也怀念 Get My Cigarettes (2014)
I know. I miss the old Birdman. Yeah.[CN] 是啊,我也怀念之前的鸟人 Whip It (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top