ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖映画

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖映画-, *恐怖映画*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖映画[きょうふえいが, kyoufueiga] (n) horror film [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Carol often watches horror movies.キャロルはよく恐怖映画を見る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That would make a terrifying movie.[JA] 恐怖映画が出来そうだわ Monsters Among Us (2014)
Looks like something out of a horror movie.[JA] 恐怖映画が何かか? Brotherhood (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

恐怖 映画

 


  

 
恐怖
  • (きょうふ(P);くふ(ok)) (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [EDICT]
  • (kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [CE-DICT-Simplified]
  • (kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [CE-DICT-Traditional]
映画
  • (えいが) (n,adj-no) movie; film; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top